Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge, Flyktninghjelpen og Aschehoug Forlag.  I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Foto: Solveig L. Nilsen

Solveig Longva Nilsen

Complianceansvarlig Sparebanken Sør

Solveig Nilsen har vært compliance-ansvarlig i Sparebanken Sør siden 2015. Fra 2006-2015 jobbet hun som bedriftsrådgiver i samme bank Fra 2000-2006 satt hun med likviditets- og økonomistyring i Color Line AS.. Solveig er utdannet innen økonomi ved Universitetet i Agder. Solveig har også vært politisk aktiv og har sittet i bystyre og byutviklingsstyret i Kristiansand.

Hanne Leirbukt Pedersen

Hanne Leirbukt Pedersen

Chief Compliance Officer, DNB Market

Hanne Leirbukt Pedersen har siden 2003 ledet compliancefunksjonen i DNB Markets. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har siden 1990 hatt ulike stillinger knyttet til oppfølging av handel med finansielle instrumenter. Som leder av compliancefunksjonen følger hun tett regulatoriske endringer, herunder MiFID II.

Foto: Vivi-Ann Hilde

Vivi Ann Hilde

Partner Considium

Vivi–Ann Hilde er partner i Considium. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang erfaring fra merkevare- og konsulentbransjen hvor hun har hatt lederstillinger i selskaper som Orkla, Procordia, Macks Bryggeri og PricewaterhouseCoopers. Vivi-Ann leverer prosesser, kurs og foredrag. Hun er utdannet NLP Master Practitioner coach, sertifisert MBTI-konsulent og har erfaring fra styrearbeid.

Foto: Birte Berg

Birte Berg

Senioradvokat Schjødt

Birte Berg er senioradvokat i Schjødt. Hun er spesialisert innen verdipapirrett og de regulatoriske kravene til foretak under tilsyn, inkludert verdipapirforetak, banker og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Birte begynte i Schjødt i 2014. Hun kom fra stillingen som seniorrådgiver i avdeling for markedstilsyn i Finanstilsynet, hvor hun arbeidet i over fem år. Hun var fagansvarlig i seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur, med ansvar for organisering av verdipapirforetak, kravene til foretakenes styre, ledelse og compliance og ansattes egenhandel mv., og har stått sentralt i forvaltning og utvikling av regler og praksis på dette feltet de siste årene.

Videre hadde hun et særskilt ansvar for saker knyttet til hvitvaskingsregelverket og godtgjørelsesordninger innenfor verdipapirområdet. Birte har også deltatt på en rekke stedlige tilsyn, med forberedelser, gjennomføring og oppfølging i etterkant.  I 2016-2017 var Birte sekretær for Verdipapirlovutvalget som blant annet foreslo gjennomføring av MiFID II i norsk rett.

Foto: Stig B. Fiksdal

Mirella E. Wassiluk

Konserndirektør Compliance DNB

Mirella E. Wassiluk er konserndirektør Compliance i DNB. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Hun har tidligere jobbet i Bayerische Landesbank og Verdipapirsentralen. Hun er utdanndet samfunnsøkonom fra Universitetet i Køln, Tyskland. Master of Science fra London School of Economics.

Foto: Johan Aasen

Johan Aasen

Spesialrådgiver, Finanstilsynet

Johan Aasen er spesialrådgiver i Finanstilsynet, seksjon for verdipapirtilsyn. Arbeider med stedlig tilsyn i verdipapirforetak. Har representert Finanstilsynet i ESMAs stående komitéer for finansiell innovasjon og investorbeskyttelse. Aasen har tidligere erfaring som finansanalytiker, aksjemegler og formuesforvalter i ledende verdipapirforetak i London og Oslo.

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy arbeider med spørsmål som gjelder økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge, finansjuridisk enhet. Før det var han fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Nils Henrik Heen

Advokat Finans Norge

Nils Henrik Heen er advokat i Finans Norge. Han har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. 

Foto: Gry Nergård

Gry Nergård

Forbrukerpolitisk direktør, Finans Norge

Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Gry Nergård er utdannet jurist og har jobbet med forbrukerspørsmål siden 1992. Hun var nestleder for Forbrukerombudet fra 1995 og tok over ledervervet som Forbrukerombud i 2010. Dette er en åremålsstilling med seks års varighet. Hun er videre styreleder i Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut)

Kontaktpersoner

 • Inger Marie Burås

  Kurskoordinator Spama

  22 98 31 00

  Send e-post

 • Liv Tove Bakken

  Juridisk fagsjef

  23 28 43 55

  Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer