Program

Gå til hovedinnhold

Program

Registrering og kaffe fra kl. 08.30

Ordstyrer: Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge

 • 09.00-10.40

  Velkommen!

  Renter, pengepolitikk og finansiell stabilitet

  Norsk økonomi og boligmarkedet

  Hvor står boligmarkedet nå?

  Bankenes rolle i boligmarkedet

 • 10.40-11.00

  Kaffepause

 • 11.00-12.00

  Hvorfor boliglånsforskrift?

  Hva viser forskningen om regulering av boliglån?

  Hva nå for boliglånsforskriften - samtale

 • 12.00-13.00

  Lunsj

 • 13.00-14.15

  På finanskrisens slagmark

  Bankenes rolle i boligmarkedet

 • 14.15-14.30

  Kaffepause

 • 14.30-15.30

  Regjeringens digitaliseringsstrategi

  Hva betyr det nye avhendingsloven for boligmarkedet?

  Investorenes adferd i nyboligmarkedet

 • 15.30-

  Avslutning - takk for nå og vel hjem!