Du møter bl.a.

Gå til hovedinnhold

Du møter bl.a.

Jon Nicolaisen. Foto.

Jon Nicolaisen

Visesentralbanksjef

Jon Nicolaisen tiltrådte som visesentralbanksjef i Norges Bank 1. april 2014 for et tidsrom av inntil 6 år. Han er første nestleder i hovedstyret i Norges Bank. Nicolaisen følger opp sentralbankvirksomheten, med særlig ansvar for bankens arbeid knyttet til finansiell stabilitet. Han har med unntak av noen års permisjon jobbet i Norges Bank siden 1995. Han har bl.a. vært direktør for stabsfunksjoner og direktør for Norges Banks pengepolitikk. Nicolaisen var før 1995 bl.a. i forskjellige stillinger i Finansdepartementet og OECD i Paris.

Grethe Wittenberg Meier. Foto.

Grethe Wittenberg Meier

Adm. direktør Privatmegleren

Grethe Wittenberg Meier er administrerende direktør for Privatmegleren og har vært det siden 2013. Hun er tidligere administrerende direktør for Terra Eiendomsmegling. Meier har sittet i styret i Eiendom Norge siden 2012, og innehar nå vervet som nestleder. Meier har også tidligere vært administrerende direktør i SATS, Spenst og Vita AS.         

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge, Flyktninghjelpen og Aschehoug Forlag.  I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

Nikolai Astrup

Digitaliseringsminister

Nikolai Astrup ble utnevnt til digitaliseringsminister i januar 2019. Han er medlem av FNs generalsekretærs høynivåpanel for digitalt samarbeid. Fra januar 2018 til januar 2019 var Astrup utviklingsminister. Nikolai Astrup er utdannet statsviter, med bachelorgrad i internasjonal politikk fra 2000 og mastergrad i europeisk politikk og styring fra 2005, begge fra London School of Economics and Political Science. Han har vært innvalgt på Stortinget fra 2009 og var leder i Oslo Høyre fra 2012 til 2018. På Stortinget har Astrup vært medlem i energi- og miljøkomiteen, transport- og kommunikasjonskomiteen og Finanskomiteen. Astrup var ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva 2001–2008.

Kjersti Haugland. Foto.

Kjersti Haugland

Sjeføkonom DNB Markets

Kjersti Haugland er sjeføkonom i DNB Markets. Haugland har tidligere jobbet seks år som seniorøkonom i DNB Markets. Hun har også erfaring fra Norges Bank som seniorøkonom fra 2003-2010 og som assisterende direktør i enheten for politikk og analyse fra 1. januar 2016. Haugland har en master i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole. 

Foto: Svein Harald Øygard

Svein Harald Øygard

Seniorrådgiver Sparebank 1 Markets

Svein Harald Øygard er Seniorrådgiver i Sparebank 1 Markets. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han var konsulent i Finansdepartementet, komitésekretær for Stortingets finanskomité, samt rådgiver for Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget. Øygard jobbet i Finansdepartementet i perioden 1983–1988, og var statssekretær i Finansdepartementet fra 1990 til 1994 under Sigbjørn Johnsen. I sin periode som statssekretær var han med å gjennomføre en rekke tiltak for å få Norge ut av den daværende bankkrisa. Han ledet også arbeidet med Skattereformen 1992, Regjeringens langtidsprogram og utredningen om økonomiske effekter av et eventuelt EU-medlemskap.

I 1995 startet Øygard i den norske virksomheten til McKinsey & Company, et globalt strategi-konsulentselskap. Han ble valgt til partner i 2000, til direktør i 2006, og han ledet selskapets norske virksomhet fra 2005 til 2007.
Fra februar til september 2009 var Øygard sentralbanksjef på Island. I 2009 ble Øygard også spurt om han ville bli finansminister av statsminister Stoltenberg.

I 2009 tiltrådte Øygard igjen som direktør i McKinsey & Company og arbeidet for selskapet frem til 2016. Fra 2010 var han blant annet ansvarlig for McKinsey sin globale kompetanseutvikling og forskning innen olje- og gassektoren, og fra 2013 ledet han ut fra Brasil, McKinsey sitt arbeid med energi i Sør-Amerika. I 2017 begynte han i Sparebank 1 Markets.

Foto: Hans Morten Hansen

Hans Morten Hansen

Skuespiller og standup komiker

Hans Morten Hansen er en av landets mest rutinerte og bejublede standupkomikere. Han har satt opp fem soloforestillinger, blant annet ”Is this it?”, ”50 Shades of Hansen”, og ”Game of Hansen”, og i 2018 hadde han to jubileumsforestillinger i en fullsatt DNB Arena. Han har mottatt Komiprisen for Beste Standup to ganger, og i 2010 satte han også verdensrekord i lengste standup how da han holdt det gående i 38 timer og 14 minutter på Latter på Aker Brygge. Til tross for en lang standupkarrier kjenner nok de fleste Hans Morten Hansen som karakteren Gullestad fra den populære NRK-serien ”Side om side”.

Anders Lund. Foto.

Anders Lund

Analysedirektør, Eiendomsverdi

Anders Lund har snart 10 års erfaring med boligrelatert analysearbeid. I Eiendomsverdi har han ansvaret for selskapets bankkunder. Videre sitter han i Executive Committee i European AVM alliance (EAA). EAA promoterer bruk av Automatiserte verdimodeller mot ratingbyråer og investorer. Anders har også vært sentral i utformingen av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk, landets ledende boligprisstatistikk. Før han kom til Eiendomsverdi var han risk manager i Valueguard, et selskap som driver med bolig- derivater og prisforsikring.

Christian Vammervold Dreyer

Christian Vammervold Dreyer

Adm. direktør Eiendom Norge

Christian Vammervold Dreyer er administrerende direktør i Eiendom Norge og har vært det siden 2013. Dreyer satt i styret i Norges Eiendomsmeglerforbund fra 2004-2012, de siste fire årene som styreleder. Fra 2007-2012 var Dreyer administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling.  Han har siden 1996 jobbet aktivt i eiendomsmeglingsbransjen som eiendomsmegler, eier og kjededrift. Dreyer er utdannet ved Handelshøyskolen BI.

Foto: Andre Anundsen

Andre Anundsen

Ass. forskningssjef Oslo Met

Andre Anundsen er ass. forskningssjef ved Housing Lab – nasjonalt senter for boligmarkedsforskning ved storbyuniversitetet OsloMet. Han har tidligere vært seniorforsker ved Norges Bank. Anundsen har forsket på mikro og makro aspekter ved boligmarkedet, forholdet mellom boligmarkedet og kredittmarkedet og metoder for å avdekke ubalanser i boligmarkedet.

Foto: Hedda Ulvness_pishgb

Hedda K. Ulvness

Adm. dir. Eie eiendomsmegling

Hedda K. Ulvness er adm. direktør i Eie eiendomsmegling. Hun har hatt denne stillingen siden 2012. Hun har tidligere arbeidet i ulike stillinger for Eiendomsmegler Krogsveen. Hun er styremedlem i Eiendom Norge og har forelest for Norges Eiendomsmeglerforbund. Hun er utdannet jurist (cand. Jur) ved Universitetet i Oslo.

Silje Nesteng Andresen. Foto.

Silje Nesteng Andresen

Advokat Help Forsikring

Silje Nesteng Andresen er advokat og fagansvarlig for boligkjøperforsikring i Help Forsikring. Hun har tidligere arbeidet i Norwegian Claims Link og i alminnelig advokatvirksomhet. Hun har lang erfaring med avhendingssaker på både selger- og kjøpersiden. Gjennom snart 18 år i bransjen har hun god kunnskap om plan- og bygningslovverket.

Jørn Gisvold. Foto.
Jørn Gisvold. Foto.

Jørn Gisvold

Adm. dir. Söderberg & Partners

Jørn Gisvold er adm. direktør i Söderberg & Partners Norge og Claims Link AS. Han er videre bl.a. styremedlem i ForsikringsMeglerne.

Foto: Inger Lise Blyverket

Inger Lise Blyverket

Direktør, Forbrukerrådet

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet. Hun har tidligere arbeidet som direktør for politikk og tariff i Virke. Hun har videre erfaring fra Utdanningsforbundet og som adjunkt i ungdomsskolen.

Foto: J. Sætre

John Sætre

Head of Banking Nordea Norway

John Sætre har vært leder av bankvirksomheten i Norge i Nordea siden 2011.  Før det har han hatt forskjellige lederstillinger i Handelsbanken, Citigroup og SEB. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Foto: Hege Toft karlsen

Hege Toft Karlsen

Konsernsjef Eika Gruppen

Hege Toft Karlsen er konsernsjef i Eika Gruppen. Hun tiltrådte stillingen i 2012 etter å ha vært konserndirektør med ansvar for området salg og service siden 2011. Toft Karlsen har erfaring fra ulike lederstillinger i Gjensidige Forsikring ASA, sist som konserndirektør for Privat Norge. Toft Karlsen er styremedlem i Vipps AS, styremedlem i Finans Norge og styreleder i Eika Kapitalforvaltning AS. Toft Karlsen er jurist fra universitetet i Bergen med advokatbevilling, og har i tillegg en AMP fra Harvard Business School.

Foto: Per Mathis Kongsrud

Per Mathis Kongsrud

Avdelingsdirektør Finanstilsynet

Per Mathis Kongsrud leder Avdeling for digitalisering og analyse i Finanstilsynet. Han tiltrådte stillingen i Finanstilsynet i september 2018 og kom da fra stilling som avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Kongsrud har hovedvekten av sin erfaring fra Økonomiavdelingen i Finansdepartementet og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.  

Tom Staavi. Foto.

Tom Staavi

Informasjonsdirektør Finans Norge

Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Staavi var sentral i utgivelsen av Dine Penger fra 1991 til 2013, og blant annet ansvarlig redaktør i magasinet i mange år. Fra 2013-2015 var han økonomikommentator i VG. Staavi er utdannet diplomøkonom fra BI.

Erik Johansen. Foto.

Erik Johansen

Direktør bank og kapitalmarked, Finans Norge

Erik Johansen er direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Han er utdannet Cand oecon ved Universitetet i Oslo og har tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole. Han har tidligere vært leder av økonomisk politisk avdeling i Sparebankforeningen og har også erfaring fra Nærings- og Handelsdepartementet og Finanstilsynet. 

Kontaktperson

  • Kjersti Prestårhus

    Seniorkonsulent

    23 28 43 40

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer