Du møter bl.a.

Gå til hovedinnhold
oktober

Boligkonferansen 2019 - myk landing i boligmarkedet?

Tid: 15. oktober 2019, kl. 09.00 til 15.30
Sted: Hotell Bristol, Oslo
Deltakeravgift: 2950 krBoligkonferansen 2019 - myk landing i boligmarkedet?

Du møter bl.a.

Jon Nicolaisen. Foto.

Jon Nicolaisen

Visesentralbanksjef

Jon Nicolaisen tiltrådte som visesentralbanksjef i Norges Bank 1. april 2014 for et tidsrom av inntil 6 år. Han er første nestleder i hovedstyret i Norges Bank. Nicolaisen følger opp sentralbankvirksomheten, med særlig ansvar for bankens arbeid knyttet til finansiell stabilitet. Han har med unntak av noen års permisjon jobbet i Norges Bank siden 1995. Han har bl.a. vært direktør for stabsfunksjoner og direktør for Norges Banks pengepolitikk. Nicolaisen var før 1995 bl.a. i forskjellige stillinger i Finansdepartementet og OECD i Paris.

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge, Flyktninghjelpen og Aschehoug Forlag.  I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Kjersti Haugland. Foto.

Kjersti Haugland

Sjeføkonom DNB Markets

Kjersti Haugland er sjeføkonom i DNB Markets. Haugland har tidligere jobbet seks år som seniorøkonom i DNB Markets. Hun har også erfaring fra Norges Bank som seniorøkonom fra 2003-2010 og som assisterende direktør i enheten for politikk og analyse fra 1. januar 2016. Haugland har en master i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole. 

Foto: Svein Harald Øygard

Svein Harald Øygard

Seniorpartner i Sparebank 1 Markets

Svein Harald Øygard er Seniorpartner i Sparebank 1 Markets. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han var konsulent i Finansdepartementet, komitésekretær for Stortingets finanskomité, samt rådgiver for Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget. Øygard jobbet i Finansdepartementet i perioden 1983–1988, og var statssekretær i Finansdepartementet fra 1990 til 1994 under Sigbjørn Johnsen. I sin periode som statssekretær var han med å gjennomføre en rekke tiltak for å få Norge ut av den daværende bankkrisa. Han ledet også arbeidet med Skattereformen 1992, Regjeringens langtidsprogram og utredningen om økonomiske effekter av et eventuelt EU-medlemskap.

I 1995 startet Øygard i den norske virksomheten til McKinsey & Company, et globalt strategi-konsulentselskap. Han ble valgt til partner i 2000, til direktør i 2006, og han ledet selskapets norske virksomhet fra 2005 til 2007.
Fra februar til september 2009 var Øygard sentralbanksjef på Island. I 2009 ble Øygard også spurt om han ville bli finansminister av statsminister Stoltenberg.

I 2009 tiltrådte Øygard igjen som direktør i McKinsey & Company og arbeidet for selskapet frem til 2016. Fra 2010 var han blant annet ansvarlig for McKinsey sin globale kompetanseutvikling og forskning innen olje- og gassektoren, og fra 2013 ledet han ut fra Brasil, McKinsey sitt arbeid med energi i Sør-Amerika. I 2017 begynte han i Sparebank 1 Markets.

Christian Vammervold Dreyer

Christian Vammervold Dreyer

Adm. direktør Eiendom Norge

Christian Vammervold Dreyer er administrerende direktør i Eiendom Norge og har vært det siden 2013. Dreyer satt i styret i Norges Eiendomsmeglerforbund fra 2004-2012, de siste fire årene som styreleder. Fra 2007-2012 var Dreyer administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling.  Han har siden 1996 jobbet aktivt i eiendomsmeglingsbransjen som eiendomsmegler, eier og kjededrift. Dreyer er utdannet ved Handelshøyskolen BI.

Foto: Andre Anundsen

Andre Anundsen

Ass. forskningssjef Oslo Met

Andre Anundsen er ass. forskningssjef ved Housing Lab – nasjonalt senter for boligmarkedsforskning ved storbyuniversitetet OsloMet. Han har tidligere vært seniorforsker ved Norges Bank. Anundsen har forsket på mikro og makro aspekter ved boligmarkedet, forholdet mellom boligmarkedet og kredittmarkedet og metoder for å avdekke ubalanser i boligmarkedet.

Foto: Hedda Ulvness_pishgb

Hedda K. Ulvness

Adm. direktør Eie eiendomsmegling

Hedda K. Ulvness er adm. direktør i Eie eiendomsmegling. Hun har hatt denne stillingen siden 2012. Hun har tidligere arbeidet i ulike stillinger for Eiendomsmegler Krogsveen. Hun er styremedlem i Eiendom Norge og har forelest for Norges Eiendomsmeglerforbund. Hun er utdannet jurist (cand. Jur) ved Universitetet i Oslo.

Tom Staavi. Foto.

Tom Staavi

Informasjonsdirektør Finans Norge

Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Staavi var sentral i utgivelsen av Dine Penger fra 1991 til 2013, og blant annet ansvarlig redaktør i magasinet i mange år. Fra 2013-2015 var han økonomikommentator i VG. Staavi er utdannet diplomøkonom fra BI.

Erik Johansen. Foto.

Erik Johansen

Direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge

Erik Johansen er direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Han er utdannet Cand oecon ved Universitetet i Oslo og har tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole. Han har tidligere vært leder av økonomisk politisk avdeling i Sparebankforeningen og har også erfaring fra Nærings- og Handelsdepartementet og Finanstilsynet. 

Kontaktperson

  • Kjersti Prestårhus

    Seniorkonsulent

    23 28 43 40

    Send e-post