Velkommen!

Gå til hovedinnhold
november

Betalingsformidlingskonferansen 2019

Tid: 14. november kl. 10.00 til 15. november kl. 14.00
Sted: Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu

 

Betalingsformidlingskonferansen 2019 er nå vel over, tusen takk til alle som deltok! Neste års konferanse vil gå av stabelen 4.-5. november 2020. Sett gjerne av datoen allerede nå. 

 

Velkommen!

Finans Norge inviterer 14.-15. november til sin årlige betalingsformidlingskonferanse på Quality Hotel Expo, Fornebu. Konferansen er en viktig møteplass for alle som er interessert i digitalisering og betalingsformidling. 

Les mer om årets spennende program her!

Om programmet

Det er store endringer og spennende tider for alle som jobber med betalingsformidling og digitalisering i finansnæringen. Vi har invitert myndigheter, næringsliv og ikke minst noen av de fremste innenfor fagmiljøet til spennende og interessante innlegg og debatter under disse dagene. På årets konferanse får du høre mer om disse temaene:

 • Betalingssystemet i et samfunnsperspektiv
  I et moderne samfunn er løsningene for å flytte penger en kritisk infrastruktur. Vi ser imidlertid nå at det pågår omfattende brytninger rundt dette. Noen steder har man ikke lenger tillit til staten og statens pengesystem. I noen land er myndighetene selv bekymret både for at betydningen til deres eget pengesystem blir svært lav eller at private aktører tar for store deler av dette området. Under konferansen vil vi få presentert forskjellige perspektiver på dette.

 • Aktørkart i stor endring
  Ny lovregulering på betalingsformidlingsområdet åpner dette virksomhetsområdet for nye aktører, noe som ventelig vil endre konkurransebildet.  Under konferansen vil vi stille spørsmålet om hvem som skal tilby slike tjenester, og hvem som man konkurrerer med, og om hva. Her er det både snakk om ulike typer aktører og ulike verdiinstrumenter – med kryptovaluta i spissen – og ikke minst konsekvenser av dette for forbrukere og næringsliv.

 • Open Banking
  Mange hevder at PSD 2 sine krav om å åpne betalingsmarkedet bare er starten. «Open Banking» vil omfatte også andre deler av finansmarkedene. Storbritannia har trolig kommet lengst i å sette dette på kartet, men også i Norge har mange aktører gått videre i prosessen. Samtidig gjør de tradisjonelle aktørene hva de kan for fortsatt å være relevante og gi sine kunder tilgang på gode og effektive tjenester. Mange toneangivende aktører opererer i flere land og infrastruktur og overføringsløsninger over landegrensene har virkelig blitt satt på kartet.

 • Personvern, identifikasjon og kriminalitet
  I et landskap med ny teknologi og nye aktører, og hvor kriminalitet blir en stadig mer profesjonalisert virksomhet, blir en rekke utfordringer satt i et nytt perspektiv. Under disse dagene skal vi se nærmere på hvilke muligheter det finnes for å få kontroll med dette, og om det i det hele tatt er mulig. Vi snakker her både om kravene om å vite hvem sine kunder er, hvilke ressurser finansforetak må sette inn for å overvåke systemer, fange opp inntrengere og stoppe disse – og hvordan situasjonen er for forbrukerne.

 • Hvor står vi?
  Utbredelsen og bruken av internett har gitt verden mange nye muligheter, men hvilke utfordringer har det ført med seg? Med stadig bredere tilfang av digitale tjenester – når kommer kontantene til å bli borte? Er det så enkelt at det nye regimet bare gir en positiv utvikling? Er vi trygge på at utviklingen blir slik som myndighetene har lagt opp til i det nye regelverksregimet? Vi har invitert ekspertisen til debatt.

 • Nye aktører på markedet
  De norske og øvrige nordiske betalingsmarkedene er blant de mest avanserte og velfungerende i verden og leverer tjenester av høy kvalitet til enkeltpersoner og bedrifter i hele regionen. Samtidig ser vi nå at nye regulatoriske rammebetingelser implementeres på betalingsområdet. Dette stiller alle aktører overfor nye utfordringer. Mange systemer åpnes for nye aktører og vi ser at de globale giganter som Apple, Google, Facebook m.fl. også får sitt innpass i Norge og Norden. Hva vil dette ha for konsekvenser for oss?

 

Detaljert program finner du her!

Dette må du ikke gå glipp av!

Det er mange spennende foredrag under årets konferanse som du ikke bør gå glipp av, men et av dem som du utvilsomt bør få med deg er innlegget til den svenske kulturjournalisten Andreas Ekström fredag kl. 09.00. Ekström har to ganger blitt nominert til Sveriges beste foredragsholder, og i 2018 vant han den prestigetunge nomineringen av  "Årets talare" i Sverige.