Lars Sørgard

Gå til hovedinnhold
Foto: Lars Sørgard, E24

Lars Sørgard

Direktør i Konkurransetilsynet

Lars Sørgard er direktør i Konkurransetilsynet, en åremålsstilling på 6 år som han tiltrådte i 2016. Sørgard har bakgrunn som professor ved NHH. Han har fagleg spisskompetanse innanfor konkurransepolitikk og har vore svært aktiv innan både undervisning og forsking. Sørgard har vore ein sentral person i å utvikle det sterke fagmiljøet innan konkurransefeltet, og har mellom anna vore sentral i oppbygginga av BECCLE (Bergen Center for Competition Law and Economics). Lars Sørgard har leiarerfaring frå NHH-miljøet, mellom anna som forskingssjef ved SNF (Samfunns- og næringslivsforsking) der han også har vore styreleiar.