Osman Ibrahim

Gå til hovedinnhold
Foto: Osman Ibrahim

Osman Ibrahim

Avd. sjef Beredskapsetaten, Oslo kommune

Osman Ibrahim er avdelingssjef for strategi og utvikling i Oslo kommune - Beredskapsetaten. Med nærmere 20 års erfaring innen innovasjon og forretningsutvikling innen sikkerhet- og beredskapsarfeltet bringer han inn spennende og utfordrende perspektiver på arbeidsmodeller og  tekniske løsninger, som bidrag i arbeidet med smarte byer.
Han er ansvarlig for å utvikle og lede TRIO prosjektet, som har fokus på å styrke tverrsektorielt samvirke. Prosjektet har utviklet teknologisk plattform med fokus på å utnytte smarte kommunale og eksterne datasett til bruk i sanntidsbasert risikostyring.