Du møter bl.a.

Gå til hovedinnhold
oktober

Bærekraftkonferansen 2019

Tid: 17. oktober kl. 09.00 - 15.00
Sted: Scandic Hotell St. Olavs plass, Oslo - Edderkoppen Scene
Deltakerpris: 1950 kr

 

Bærekraftkonferansen 2019 er nå vel overstått, tusen takk til alle som deltok!

Du møter bl.a.

Foto: Paul Begley

Paul Begley

Cambridge Institute

Paul leads the Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)’s customised programmes portfolio. Since joining in August 2011, he has designed programmes to help organisations such as Arup, the African Development Bank, Standard Chartered and Tata extract commercial value from the changing context.

Foto:Idar Kreutzer

Idar Kreutzer

Adm. dir. Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Posten Norge og i Aschehoug Forlag. Han er styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board.

I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk ministerråd. I juni 2015 til oktober 2016 ledet han regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050.

Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Foto: Svein Harald Øygard

Svein Harald Øygard

Seniorrådgiver Sparebank 1 Markets

Svein Harald Øygard er Seniorrådgiver i Sparebank 1 Markets. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han var konsulent i Finansdepartementet, komitésekretær for Stortingets finanskomité, samt rådgiver for Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget. Øygard jobbet i Finansdepartementet i perioden 1983–1988, og var statssekretær i Finansdepartementet fra 1990 til 1994 under Sigbjørn Johnsen. I sin periode som statssekretær var han med å gjennomføre en rekke tiltak for å få Norge ut av den daværende bankkrisa. Han ledet også arbeidet med Skattereformen 1992, Regjeringens langtidsprogram og utredningen om økonomiske effekter av et eventuelt EU-medlemskap.

I 1995 startet Øygard i den norske virksomheten til McKinsey & Company, et globalt strategi-konsulentselskap. Han ble valgt til partner i 2000, til direktør i 2006, og han ledet selskapets norske virksomhet fra 2005 til 2007.
Fra februar til september 2009 var Øygard sentralbanksjef på Island. I 2009 ble Øygard også spurt om han ville bli finansminister av statsminister Stoltenberg.

I 2009 tiltrådte Øygard igjen som direktør i McKinsey & Company og arbeidet for selskapet frem til 2016. Fra 2010 var han blant annet ansvarlig for McKinsey sin globale kompetanseutvikling og forskning innen olje- og gassektoren, og fra 2013 ledet han ut fra Brasil, McKinsey sitt arbeid med energi i Sør-Amerika. I 2017 begynte han i Sparebank 1 Markets.

Foto: Helge Leiro Baastad

Helge Leiro Baastad

Konsernsjef, Gjensidige

Helge Leiro Baastad har vært konsernsjef i Gjensidige siden 2003. Han er  styremedlem i Finans Norge, Ungt Entreprenørskap, Nykredit Holding A/S og Nykredit Realkredit A/S. Baastad begynte i Gjensidige i 1998 som direktør for privatmarkedet. I 2000 ble han en del av konsernledelsen og ansvarlig for Marked og Støttefunksjoner. Han har tidligere blant annet hatt ulike lederstillinger i Jordan AS og Denofa Lilleborg Fabrikker. Baastad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Foto: Christine L. Larsen

Christine Lundberg Larsen

Adm. direktør i Regnskap Norge

Christine Lundberg Larsen er administrerende direktør i Regnskap Norge, bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Regnskapsbransjen betjener rundt 70 % av norsk næringsliv. Christine har gjennom mange år som toppleder en omfattende erfaring med kulturbygging, endringsreiser og innovasjon. Hun har et brennende engasjement for og er pådriver i omstillingen til et bærekraftig næringsliv og en sirkulær økonomi. For å lykkes trenger vi innovasjon i nye forretningsmodeller, noe som påvirker bokføringen og økonomistyringen. Her har regnskapsbransjen en viktig rolle.

 

Foto: Else Hendel

Else Hendel

Seniorkonsulent WWF

Else Hendel er seniorrådgiver bærekraftig finans i WWF Verdens naturfond. Hun har tidligere jobbet med ansvarlige investeringer i DNV GL og i eierskapsavdelingen i Norges Bank Investment Management som forvalter oljefondet.

Foto: Ola Sæther

Bjørn Hallvard Samset

Klimaforsker CICERO

Bjørn H. Samset er fysiker og seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Han har doktorgrad i kjernefysikk fra Universitetet i Oslo, og jobber nå med klimakonsekvensene av luftforurensing. Han er en aktiv formidler av klima og naturvitenskap i norske medier, og fikk Forskningsrådets formidlingspris i 2018.

Foto: John Turesson

John Turesson

Country Manager SEB Norway

John Turesson er Country Manager for SEB i Norge og har gjennom de siste 13 år hatt ulike posisjoner innen SEB.  SEB har en tydelig og sterk ambisjon om å bidra til en bærekraftig utvikling. Gjennom rådgivning, ansvarlig oppførsel, innovative produkter og tjenester støtter vi våre kunders utvikling og prøver å bidra til en bedre verden. Den første grønne obligasjon ble utstedt av Verdensbanken og SEB i 2008, og siden dette har SEB vært tilrettelegger for grønne obligasjoner med en samlet verdi på rundt 23 milliarder USD.

Foto: Magnus Young

Magnus Young

Senior Manager, PwC Norge

Magnus er Senior Manager i PwCs Risk Advisory Services i Oslo, og arbeider med bærekraft og virksomhetsstyring. Magnus leder PwCs årlige "Bærekraft 100"-rapport, som analyserer bærekraftsarbeidet til Norges 100 største selskaper. Magnus har erfaring som rådgiver innen strategi, målstyring og rapportering knyttet til bærekraft for flere av Norges største finansforetak og aktive eierfond.

Foto: Emine Ischiel

Emine Isciel

Senioranalytiker, Storebrand

Emine har jobbet i Storebrand kapitalforvaltning sitt team for bærekraftige investeringer siden 2018. Hennes fokusområde er klima og miljø inkludert  SDG 13 Klimaendringer og SDG 7 Ren energi. Før hun begynte i Storebrand, jobbet Emine i Klima og miljødepartementet med multilaterale miljøavtaler og hadde ansvaret for oppfølging av FNs bærekraftsmål. Hun har også jobbet for FN i New York og Maputo med SDGene samt rent vann, sanitærforhold og hygiene. Hun har en MA i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i tillegg til studier fra University of Cape Town, New York University og Harvard Extension School.

Foto: Morten Brun

Karoline Bakka Hjertø

Leder Bærekraft, SpareBank 1 Østlandet

Karoline Bakka Hjertø leder bærekraftsarbeidet til Sparebank1 Østlandet. Banken har som formål å implementere bærekraft i alle finansielle prosesser; kreditt, likviditets og eierstyring, fondsforvaltning, samt støttefunksjoner som innkjøp, markedsføring og HR. Hun har stort fokus på opplæring og intern forankring. Implementering av bærekraft i risikoprosesser og compliancearbeidet er sentralt, samt å finne nye, bærekraftige produkter og løsninger for kundene.
Hjertø er siviløkonom fra NHH og har samfunnsfag fra UiO og Berkeley. Hun har tidligere arbeidet med menneske- og arbeidstakerrettigheter og sosial utvikling hos blant annet Redd Barna, Røde Kors, hos flere sosiale entreprenører og i fagbevegelsen. Hun har vært bedriftsrådgiver i Etisk handel Norge og styreleder i CSR Norge. Hun er nå nestleder i styret i Global Compact Network Norway.

 

Foto: Osman Ibrahim

Osman Ibrahim

Avd. sjef Beredskapsetaten, Oslo kommune

Osman Ibrahim er avdelingssjef for strategi og utvikling i Oslo kommune - Beredskapsetaten. Med nærmere 20 års erfaring innen innovasjon og forretningsutvikling innen sikkerhet- og beredskapsarfeltet bringer han inn spennende og utfordrende perspektiver på arbeidsmodeller og  tekniske løsninger, som bidrag i arbeidet med smarte byer.
Han er ansvarlig for å utvikle og lede TRIO prosjektet, som har fokus på å styrke tverrsektorielt samvirke. Prosjektet har utviklet teknologisk plattform med fokus på å utnytte smarte kommunale og eksterne datasett til bruk i sanntidsbasert risikostyring.

Foto: Line Fomenko

Line Hellum Fomenko

Sivilarkitekt/Urbanist, DARK arkitekter

Line Fomenko har en variert bakgrunn innenfor arkitektfaget med erfaring fra både privat og offentlig sektor som spenner fra tidligfase med konseptutvikling og mulighetsstudier, via reguleringsplanarbeid, videre til prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter. Hun har diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) i 2000.
Line er særlig opptatt av å planlegge levende og grønne byer - for alle. Hos Dark får hun mange muligheter til dette da hun hovedsakelig jobber med byutvikling og prosjekter i tidligfase, i tillegg til råd og bistand i både plan- og byggesaker. Som prosjektleder for Agropolis tar hun alle sine kunnskaper og sitt engasjement i bruk i et nyskapende prosjekt der bolig og dyrking går hånd i hånd og skaper et unikt bomiljø.

Foto: Anders Høstmælingen

Anders Høstmælingen

Prosjektleder utv. Vestaksen Eiendom

Anders Høstmælingen er prosjektleder for utvikling i Vestaksen Eiendom, hvor han har jobbet siden 2016. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg en bransjeutdanning i Eiendomsutvikling fra Senter for Eiendomsfag. Anders har fra tiden før Vestaksen over 10 års erfaring i byggebransjen, opparbeidet gjennom å ha jobbet i entreprenørselskapet HENT AS og som byggeleder.

Foto: Edgeir Aksnes

Edgeir Aksnes

Adm. direktør i Tibber

Edgeir Vårdal er administrerende direktør og grunnlegger av Tibber, verdens første digitale energiselskap. Han har bred bakgrunn fra programvare- og teknologibedrifter. Visjonen bak Tibber ble til da Edgeir og hans gründerpartner, Daniel Lindèn arbeidet i energibransjen. Å se hvordan en hel bransje dro nytte av økt forbruk og en altfor langsom tilnærming til bruk av teknologi for å gi bedre løsninger til husholdninger - skapte grunnlaget for en ny ide. Gjennom en digital tilnærming bør det være mulig å tilby energi på en enklere og grønnere måte. Teknologi som gjør at hjemmet vårt bruker mindre strøm, kan produsere strøm selv og gjør det enkelt for deg. Når teknologi blir enkel nok, vil det ikke lenger være et valg mellom hva som er best for planeten eller lommeboken. Det blir ett og samme valget.
Tibber ble etablert i 2016 og har siden da hatt en formidabel vekst. Førde-bedriften teller i dag 27 ansatte, og de har allerede over 10.000 navn på deres kundeliste. Med seg på laget har de en rekke partnere og investorer, bl.a. Innovasjon Norge og Petter Stordalen.

Foto: Danat Tekie

Danat Tekie

Chief External Relations, YSI

Danat er utdannet organisasjonsviter fra Høyskolen på Lillehammer med studiestid i Sør-Afrika på University of Stellenbosch. Hun er en engasjert sosial entreprenør som har vært med på å bygge oppstartene Young Sustainable Impact (YSI) og Future Leaders Global. Hun er Chief of External RelationsI i YSI som nå er blitt en internasjonal organisasjon, som arbeider for å løse bærekraftsutfordringene gjennom entreprenørskap og innovasjon ved å samle unge fra hele verden. Før dette har hun vært med på å bygge opp lederutviklingsprogrammet Future Leaders i Norge, samt som hun har vært med på ekspansjonen til Sverige og satt opp programmet i Stockholm. 

Foto: Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

Direktør Bærekraft, Finans Norge

Agathe Schjetlein leder satsningsområdet bærekraft i Finans Norge. Hun er tett på hva som skjer når det gjelder bærekraft og finans, både i Norge og i EU. Agathe var ansvarlig for utarbeidelse av «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen». Tidligere har hun jobbet i Nærings- og fiskeridepartementet og i Eksportfinans.

Tom Staavi. Foto.

Tom Staavi

Informasjonsdirektør Finans Norge

Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Staavi var sentral i utgivelsen av Dine Penger fra 1991 til 2013, og blant annet ansvarlig redaktør i magasinet i mange år. Fra 2013-2015 var han økonomikommentator i VG. Staavi er utdannet diplomøkonom fra BI.

Kontaktperson

 • Hanne Berntsen

  For praktiske spørsmål og påmelding

  23 28 42 17

  Send e-post

 • Lillemor Katarina Döbel Bakke

  Prosjektleder

  23 28 42 64

  Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer