Velkommen!

Gå til hovedinnhold

Velkommen!

Det er fortsatt høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsmessig risiko så vel som compliancerisiko.
På bankregulatorisk fagseminar får du god oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene. Vi har nå åpnet for påmelding til det første seminaret som arrangeres den 4. juni på Thon hotell Bristol.

Les mer om programmet her!

Om programmet

Målgruppen er styremedlemmer og banksjefer i mindre og mellomstore banker, samt medarbeidere innenfor områder som økonomi/regnskap, risikostyring, compliance og internrevisjon i bankene, samt andre som interesserer seg for bankenes rammebetingelser.

På konferansen i juni får du bl.a. høre mer om dette:

  • Nye EU/EØS-regler og konsekvenser for norske banker
  • Revidert kapitalkravsregelverk (CRR/CRDIV) og kriseløsningsregelverk (BRRD) i EU
  • Regulering av forbrukslån og gjeldsinformasjon
  • Ny hvitvaskingslov – hvilke krav må bankene oppfylle?
  • Grønn finans og ESG-risiko i banknæringen – nye krav og initiativ

 

Du finner komplett program her

Konferanse med stil

Den ærverdige fasaden på Hotel Bristol skjuler en av Oslos mest moderne og komplette kongressal, der seminaret vil bli arrangert den 4. juni.