Jørgen Keiserud

Gå til hovedinnhold
Foto: Jørgen Keiserud

Jørgen Keiserud

Advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommesen AS

Jørgen Keiserud arbeider med finansregulatoriske spørsmål og bistår banker og øvrige aktører i finanssektoren med spørsmål knyttet til finansforetaksloven og finansforetaksforskriften samt det nye krisehåndteringsregelverket for banker og større verdipapirforetak. Videre bistår ham med kapitaldekningsregelverket, pensjonsordninger i både privat og offentlig sektor, betalingstjenester (herunder særlig innføring av PSD 2-direktivet i finansforetaksloven) samt DD-prosesser med fokus på finansregulatoriske forhold.
Keiserud ble ansatt som juridisk rådgiver i Banklovkommisjonens sekretariat høsten 2007. Han arbeidet for kommisjonen i ulike roller fram til 2018. Keiserud ble i 2007 uteksaminert som cand.jur. ved Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet. Han har ellers tatt valgfag i internasjonal rett på Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho (juridiske fakultet), samt en mastergrad (LL.M) ved Columbia Law School i New York innenfor bank og finans.