Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

Are Jansrud

Chief Compliance Officer, SpareBank 1 Østlandet

Are Jansrud er Chief Compliance Officer i SpareBank 1 Østlandet.Han arbeidet som analysesjef bank og kapitalmarked i Finans Norge fra 2016 til 2017. Han har tidligere vært partner og leder for Financial services i KPMG i 9 år, der han blant annet arbeidet med rådgivningstjenster til norske finansforetak på det regulatoriske området. Før han begynte i KPMG arbeidet han til sammen 18 år i SpareBank 1 Østlandet (den gangen Sparebanken Hedmark), blant annet som finanssjef og økonomisjef.

Foto: Tore Mydske

Tore Mydske

Partner i advokatfirmaet Thommessen AS

Tore Mydske er advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen AS. Han bistår finansielle virksomheter med hva som regnes som regulert virksomhet og hvilke konsekvenser det har å drive regulert virksomhet i Norge. Han anses som en av landets ledende fagpersoner på området, og klientene omfatter banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsselskaper. Tore leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørsmål. Han har tidligere bl.a. arbeidet som ambassaderåd for økonomiske og finansielle saker ved Norges ambassade i Washington DC, USA, samt som avdelingsdirektør for finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet.

Foto: Benjamin Powell

Benjamin Powell

Head of Climate & Sustainable, SEB

Benjamin Powell leder bærekraftsarbeidet i SEB i Norge. Han har bakgrunn som leder for funding i International Finance Corporation (IFC) i Washington. Han har videre bl.a. arbeidet i Kommunalbanken.

Foto: Gry Nergård

Gry Nergård

Forbrukerpolitisk direktør, Finans Norge

Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Gry Nergård er utdannet jurist og har jobbet med forbrukerspørsmål siden 1992. Hun var nestleder for Forbrukerombudet fra 1995 og tok over ledervervet som Forbrukerombud i 2010. Dette er en åremålsstilling med seks års varighet. Hun er videre styreleder i Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut)

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy arbeider med spørsmål som gjelder økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge, finansjuridisk enhet. Før det var han fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Foto: Line Asker

Line Asker

Fagsjef, Finans Norge

Line Asker er fagsjef i enhet for bank og kapitalmarked i Finans Norge, hvor hun har jobbet siden 2011. Hun har tidligere hatt ulike stillinger i Finansdepartementet, DNB og PwC. Hun er utdannet siviløkonom, autorisert finansanalytiker (AFA) og har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole.

Foto: Jørgen Keiserud

Jørgen Keiserud

Advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommesen AS

Jørgen Keiserud arbeider med finansregulatoriske spørsmål og bistår banker og øvrige aktører i finanssektoren med spørsmål knyttet til finansforetaksloven og finansforetaksforskriften samt det nye krisehåndteringsregelverket for banker og større verdipapirforetak. Videre bistår ham med kapitaldekningsregelverket, pensjonsordninger i både privat og offentlig sektor, betalingstjenester (herunder særlig innføring av PSD 2-direktivet i finansforetaksloven) samt DD-prosesser med fokus på finansregulatoriske forhold.
Keiserud ble ansatt som juridisk rådgiver i Banklovkommisjonens sekretariat høsten 2007. Han arbeidet for kommisjonen i ulike roller fram til 2018. Keiserud ble i 2007 uteksaminert som cand.jur. ved Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet. Han har ellers tatt valgfag i internasjonal rett på Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho (juridiske fakultet), samt en mastergrad (LL.M) ved Columbia Law School i New York innenfor bank og finans.

Kontaktperson

  • Kjersti Prestårhus

    Seniorkonsulent

    23 28 43 40

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer