Program

Gå til hovedinnhold
januar

Obligasjonskonferansen 2018

23. januar 2018 kl. 08.30 - 15.30 på Grand Hotel, Oslo.

Finans Norge utvider OMF-forum til en heldags obligasjonskonferanse. Dagen vil ta for seg særlige aktuelle problemstillinger som er relevant for utstedere, investorer, analytikere, treasury, markets, tilretteleggere og andre med en interesse for obligasjonsmarkedet og bankenes gjeldsfinansiering.

Konferansen vil deles i to deler. Aktuelle tema i del 1 vil være utviklingstrekk i obligasjonsmarkedet, likviditet, MiFID 2/MiFIR, skyggerating og potensielle, nye finansieringsinstrumenter for bankene. Del 2 av konferansen vil ta for seg OMF-spesifikke problemstillinger som boligmarkedet, «grønne» obligasjoner, regelverksutviklingen i Norge og forventninger til det kommende EU-rammeverket for OMF/covered bonds.

Pris: 3000 kroner

Program

 • 08.00 - 08.30

  Kaffe og registrering

 • 08.30 - 08.35

  Velkommen

 • 08.35 - 09.45

  Kapitalmarkedet ved årets start – Hvordan ser det ut?

  Et dynamisk obligasjonsmarked

  Likviditeten i det norske obligasjonsmarkedet

 • 09.45 - 10.15

  Pause

 • 10.15 - 11.25

  Konsekvenser av MiFID 2 / MiFIR for det norske obligasjonsmarkedet 

   

  Markedskonsekvenser ved bortfallet av skyggerating

  Regelverksendringer skaper nye instrumenter

 • 11.25 - 12.25

  Lunsj

 • 12.25 - 13.40

  Introduksjon - status OMF-markedet

  Utviklingen i boligmarkedet

  The Green Bond Market and Looking at Green Covered Bonds

 • 13.40 - 14.00

  Pause

 • 14.00 - 15.30

  Harmonisation of covered bond frameworks - what will the EU-commission propose in Q1?

  OMF fra et tilsynsperspektiv

  Regulatoriske utfordringer for OMF-foretak

  Avslutning

  Finans Norge tar forbehold om endringer i programmet.