Presentasjoner

Gå til hovedinnhold
januar

Obligasjonskonferansen 2018

23. januar 2018 kl. 08.30 - 15.30 på Grand Hotel, Oslo.

Finans Norge utvider OMF-forum til en heldags obligasjonskonferanse. Dagen vil ta for seg særlige aktuelle problemstillinger som er relevant for utstedere, investorer, analytikere, treasury, markets, tilretteleggere og andre med en interesse for obligasjonsmarkedet og bankenes gjeldsfinansiering.

Konferansen vil deles i to deler. Aktuelle tema i del 1 vil være utviklingstrekk i obligasjonsmarkedet, likviditet, MiFID 2/MiFIR, skyggerating og potensielle, nye finansieringsinstrumenter for bankene. Del 2 av konferansen vil ta for seg OMF-spesifikke problemstillinger som boligmarkedet, «grønne» obligasjoner, regelverksutviklingen i Norge og forventninger til det kommende EU-rammeverket for OMF/covered bonds.

Pris: 3000 kroner

Presentasjoner

Her finner du presentasjonene fra Obligasjonskonferansen 2018.