Markus Nilssen

Gå til hovedinnhold
Markus Nilssen. Foto.

Markus Nilssen

Senioradvokat BAHR

Markus arbeider med ulike kapitalmarkedstransaksjoner, og har et særskilt fokus på finansregulatoriske spørsmål. Han bistår klienter i spørsmål om regulatoriske rammevilkår og i konsernfinansiering, spesielt innenfor markedet for egenkapital (ECM) og fremmedkapital (DCM). Markus jobber mye med obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og bistår jevnlig flere av Norges største boligkredittforetak med etablering av låneprogram og utstedelser av OMF. Han har også bred erfaring fra en rekke ulike finansierings- og kapitaltransaksjoner, herunder verdipapirisering og lignende strukturerte finanstransaksjoner, factoring, public M&A-transaksjoner, restruktureringer mv. Markus er rangert som en «associate to watch» i Chambers Europe (2016).