Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
januar

Obligasjonskonferansen 2018

23. januar 2018 kl. 08.30 - 15.30 på Grand Hotel, Oslo.

Finans Norge utvider OMF-forum til en heldags obligasjonskonferanse. Dagen vil ta for seg særlige aktuelle problemstillinger som er relevant for utstedere, investorer, analytikere, treasury, markets, tilretteleggere og andre med en interesse for obligasjonsmarkedet og bankenes gjeldsfinansiering.

Konferansen vil deles i to deler. Aktuelle tema i del 1 vil være utviklingstrekk i obligasjonsmarkedet, likviditet, MiFID 2/MiFIR, skyggerating og potensielle, nye finansieringsinstrumenter for bankene. Del 2 av konferansen vil ta for seg OMF-spesifikke problemstillinger som boligmarkedet, «grønne» obligasjoner, regelverksutviklingen i Norge og forventninger til det kommende EU-rammeverket for OMF/covered bonds.

Pris: 3000 kroner

Foredragsholdere

Maximilian Meyer.foto.

Maximilian Meyer

Director - FIG DCM, Green & Sustainable Finance, Barclays

Maximilian Meyer is a Director in FIG DCM at Barclays Investment Bank in London, where he is responsible for green and sustainable finance. His work experience includes over 7 years at Barclays in the Financial Institutions Group in the M&A and Global Finance departments. Max has an MBA from Columbia Business School.

Markus Nilssen. Foto.

Markus Nilssen

Senioradvokat BAHR

Markus arbeider med ulike kapitalmarkedstransaksjoner, og har et særskilt fokus på finansregulatoriske spørsmål. Han bistår klienter i spørsmål om regulatoriske rammevilkår og i konsernfinansiering, spesielt innenfor markedet for egenkapital (ECM) og fremmedkapital (DCM). Markus jobber mye med obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og bistår jevnlig flere av Norges største boligkredittforetak med etablering av låneprogram og utstedelser av OMF. Han har også bred erfaring fra en rekke ulike finansierings- og kapitaltransaksjoner, herunder verdipapirisering og lignende strukturerte finanstransaksjoner, factoring, public M&A-transaksjoner, restruktureringer mv. Markus er rangert som en «associate to watch» i Chambers Europe (2016).

Anders Lund. Foto.

Anders Lund

Analytiker/salgssjef bank, Eiendomsverdi

Anders Lund har snart 10 års erfaring med boligrelatert analysearbeid. I Eiendomsverdi har han ansvaret for selskapets bankkunder. Videre sitter han i Executive Committee i European AVM alliance (EAA). EAA promoterer bruk av Automatiserte verdimodeller mot ratingbyråer og investorer. Anders har også vært sentral i utformingen av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk, landets ledende boligprisstatistikk. Før han kom til Eiendomsverdi var han risk manager i Valueguard, et selskap som driver med bolig- derivater og prisforsikring.

Olaug Risting Stemsrud. Foto.

Olaug Risting Stemsrud

Konsulent Norges Bank

Konsulent i enheten markedsoperasjoner og analyse i Norges Bank. Utdannelse fra Norges Handelshøyskole med en master i finansiell økonomi.

Luca Bertalot. Foto.

Luca Bertalot

Secretary General EMF-ECBC

Luca Bertalot is Secretary General of the European Mortgage Federation - European Covered Bond Council (EMF-ECBC), representing the interests of EU mortgage lenders and the covered bond community in discussions with the European Institutions and stakeholders in general on all issues relating to the retail and funding sides of the mortgage business. Established in 1967, the EMF is the voice of the European mortgage industry, providing data and information on European mortgage markets, which were worth c. €7 trillion at the end of 2016. In 2004 the EMF founded the ECBC, a platform that brings together covered bond market participants including issuers, analysts, investment bankers, rating agencies and a wide range of interested stakeholders. ECBC members represent over 95% of covered bonds outstanding, which were worth c. €2.5 trillion at the end of 2016.

Luca joined the EMF-ECBC in 2006, becoming Head of the ECBC in 2007 and was appointed Secretary General in 2014. Prior to this, he worked as a financial analyst in Italy and Australia. Luca holds a degree in Economics and Financial Markets from the University of Rome, Tor Vergata. He also studied at the University of Mannheim, Germany, and at the Wharton School - University of Pennsylvania, in the United States.

Ann Viljugrein. Foto.

Ann Viljugrein

Nestleder i bank- og forsikringsavdelingen Finanstilsynet

Ann Viljugrein er utdannet siviløkonom NHH og har siden 1995 hatt ulike stillinger på bank- og forsikringsområdet i Kredittilsynet/Finanstilsynet, avbrutt av opphold i Norges Bank og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun er i dag nestleder i bank- og forsikringsavdelingen i Finanstilsynet.

Maria Granlund. Foto.

Maria Granlund

Porteføljeforvalter Alfred Berg

Maria Granlund ble ansatt i Alfred Berg i juni 2013 som senior kredittanalytiker. Maria er også ansvarlig forvalter for Alfred Berg Income. Hun har 20 års erfaring fra rentemarkedet, og har de siste 13 årene dedikert sin tid på kredittanalyse med hovedfokus på nordisk og global high yield. Maria har tidligere arbeidserfaring som kredittanalytiker fra Nordea Markets i Stockholm og i Oslo, og de seneste 6 årene arbeidet som kredittanalytiker hos ABG Sundal Collier in Oslo. Hun har en MBA fra Umeå universitet og er autorisert NFF Renteanalytiker.

Hanne Leirbukt Pedersen

Hanne Leirbukt Pedersen

Leder Compliance DNB

Hanne Leirbukt Pedersen har siden 2003 ledet compliancefunksjonen i DNB Markets. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har siden 1990 hatt ulike stillinger knyttet til  oppfølging av handel med finansielle instrumenter. Som leder av compliancefunksjonen følger hun tett regulatoriske endringer, herunder MiFID II.

Foto av Angela Nygaard

Angela Nygaard

Juridisk direktør Verdipapirforetakenes Forbund

Angela Nygaard har vært juridisk direktør i Verdipapirforetakenes Forbund siden 2011. Hun har tidligere arbeidet 10 år i Finanstilsynets avdeling for markedstilsyn; sist som tilsynsrådgiver. Før hun begynte i Finanstilsynet var hun politiadvokat i fem år; herunder i daværende Økokrimseksjonen til Oslo Politidistrikt. Nygaard er utdannet jurist og er medlem av Verdipapirlovutvalget, som blant annet har avgitt utredningen for gjennomføring av MiFID II/MiFIR i Norge.

Pål Ringholm. Foto.

Pål Ringholm

Analysesjef SpareBank1 Markets

Ringholm har over 20 års erfaring fra det norske bank- og finansmarkedet. Ringholm er vinner av samtlige årlige kåringer som Norges beste kredittanalytiker siden bladet Kapital startet kåringen. Han er også tidligere blitt rangert som Norges beste finansanalytiker uavhengig av kategori. Ringholm var en av de få innen norsk finans som i boken "Makteliten" - Norges 252 mest innflytelsesrike personer – ble tatt inn på listen. Han er i dag ansatt som analysesjef i SpareBank1 Markets.

Are Jansrud

Chief Compliance Officer, SpareBank 1 Østlandet

Are Jansrud er Chief Compliance Officer i SpareBank 1 Østlandet. Han arbeidet som analysesjef bank og kapitalmarkedet I Finans Norge fra 2016 til 2017. Han har tidligere vært partner og leder for Financial services i KPMG i 9 år, der han blant annet arbeidet med rådgivningstjenster til norske finansforetak på det regulatoriske området. Før han begynte i KPMG arbeidet han til sammen 18 år i SpareBank 1 Østlandet (den gangen Sparebanken Hedmark), blant annet som finanssjef og økonomisjef.

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge, Flyktninghjelpen og Aschehoug Forlag.  I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Erik Johansen. Foto.

Erik Johansen

Direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge

Erik Johansen er direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Han er utdannet Cand oecon ved Universitetet i Oslo og har tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole. Han har tidligere vært leder av økonomisk politisk avdeling i Sparebankforeningen og har også erfaring fra Nærings- og Handelsdepartementet og Finanstilsynet. 

Kontaktperson

  • Michael Hurum Cook

    analysesjef

    23 28 42 46

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer