Program

Gå til hovedinnhold

Program

Registrering og kaffe fra kl. 08.30.
Konferansen starter kl. 09.00, og avsluttes kl. 16.00.
Lunsj serveres kl. 13.00

 • Del 1: Makro og marked

  Makrooppdatering

  Valutaterminer og det norske pengemarkedet
  v/representant fra Norges Bank

   Bankenes finansieringskostnader

  Likviditetsstyring i praksis

  Referanserenter i fremtiden – en diskusjon

 • Del 2 - betalinger og oppgjør - nå og i fremtiden

  Realtidsoppgjør – endrer det avregning og oppgjør?
         -
  Vil nye «PSD2-aktører» ha noen betydning?
         -
  Mulig nordisk avregningsløsning           

  Fremtidens løsninger – innvirkning på likviditetsstyring 

   

 • Del 3 - Rammevilkår

  Tilsyn på likviditetsområdet 

  Regulatorisk oppdatering 

  Brexit – Tilpasning til det ukjente 

   

  Vi tar forbehold om ev. endringer i programmet.