Program

Gå til hovedinnhold

Program

Registrering og kaffe fra kl. 08.30.
Konferansen starter kl. 09.00, og avsluttes kl. 16.00.
Lunsj serveres kl. 13.00

Ordstyrer: Per Erik Stokstad, Finans Norge

 • 09.00-10.25

  Del 1 Makro og marked

  Makrooppdatering 

  Bankenes finansieringskostnader

   

 • 10.25-10.45

  Kaffepause

 • 10.45-11.45

  Valutaterminer og det norske pengemarkedet

   

 • Likviditetsstyring i praksis

   

 • 11.45-12.00

  Kaffepause

 • 12.00-13.00

  Del 2 - Rammevilkår

  Tilsyn på likviditetsområdet

  Diskusjon: Nibor og alternative referanserenter i fremtiden

 • 13.00-14.00

  Lunsj

 • 14.00-14.50

  Brexit – tilpasning til det ukjente

 • Regulatorisk oppdatering

 • 14.50-15.00

  Kaffepause

 • 15.00-15.50

  Del 3: Betalinger og oppgjør - nå og i fremtiden

  Status oppgjørsløsninger: broprosjektet, PSD» og P27   

  Fremtidens løsninger – innvirkning på likviditetsstyring 

  Diskusjon: Nye utfordringer mtp. likviditetsarbeid

 • 15.50-16.00

  Avslutning. Takk for nå, og vel hjem!

   

  Vi tar forbehold om ev. endringer i programmet.