Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

Foto: Line Asker

Line Asker

Fagsjef, Finans Norge

Line Asker er fagsjef i enhet for bank og kapitalmarked i Finans Norge, hvor hun har jobbet siden 2011. Hun har tidligere hatt ulike stillinger i Finansdepartementet, DNB og PwC. Hun er utdannet siviløkonom, autorisert finansanalytiker (AFA) og har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole.

Foto: Kjetil Stiansen

Kjetil Stiansen

Rådgiver, Norges bank

Kjetil Stiansen har jobbet i Norges bank siden 2016 i enheten Norske markeder, som har ansvaret for Norges Banks likviditetsstyring og overvåking av det norske rentemarkedet. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

Foto: Aud Ebba Lie

Aud Ebba Lie

Spesialrådgiver i Finanstilsynet

Aud Ebba Lie har vært spesialrådgiver i Finanstilsynet siden 2007. Hun har før det arbeidet i Council of Europe Development Bank, Eksportfinans, Oslo Børs og Finansdepartementet.  

Foto Jørgen Gudmundsson

Jørgen Gudmundsson

Sjeføkonom Sparebank Vest

Jørgen Gudmundsson er sjeføkonom i Sparebanken Vest. Han har hatt ulike stillinger i banken siden 2014. Før det jobbet han seks år i Norges Bank. Han er utdannet ved Norges Handelshøyskole. Han er leder for arbeidsgruppe alternative referanserenter i Finans Norge.

Foto: Kyrre Knudsen

Kyrre Knudsen

Sjeføkonom Sparebank 1 SR-Bank

Kyrre M. Knudsen er sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank. Han har tidligere vært sjefanalytiker i Statoil og jobbet i Norges Bank og Finansdepartementet. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og cand. polit Universitetet i Oslo.

Foto: Joar J.

Joar Johnsen

Analysesjef Finans Norge

Joar Johnsen er analysesjef I Finans Norge. Han har i flere år hatt ulike stillinger i Fitch Ratings i London, bl.a. Director, Global Investor Realtions og Director, Covered Bond Rating Analyst. Før Fitch hadde han flere stillinger i SpareBank 1-systemet med fokus på risikostyring og likviditet/funding. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Hanne Leirbukt Pedersen

Hanne Leirbukt Pedersen

Leder Compliance, DNB Markets

Hanne Leirbukt Pedersen har siden 2003 ledet compliancefunksjonen i DNB Markets. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har siden 1990 hatt ulike stillinger knyttet til  oppfølging av handel med finansielle instrumenter. Som leder av compliancefunksjonen følger hun tett regulatoriske endringer, herunder MiFID II.

Pål Ringholm. Foto.

Pål Ringholm

Analysesjef SpareBank 1 Markets

Ringholm har over 20 års erfaring fra det norske bank- og finansmarkedet. Ringholm er vinner av samtlige årlige kåringer som Norges beste kredittanalytiker siden bladet Kapital startet kåringen. Han er også tidligere blitt rangert som Norges beste finansanalytiker uavhengig av kategori. Ringholm var en av de få innen norsk finans som i boken "Makteliten" - Norges 252 mest innflytelsesrike personer – ble tatt inn på listen. Han er i dag ansatt som analysesjef i SpareBank 1 Markets.

Tor Johan Bjerkedal. Foto.

Tor Johan Bjerkedal

Direktør Bits AS

Tor Johan Bjerkedal er leder for avdeling Funksjonell infrastruktur i Bits AS. Bits har som formål å styrke og sikre en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge. Tor Johan har lang fartstid innen betalingsformidlingsområdet. Han har siden 2000 bl.a. hatt det daglige ansvaret for NICS – banknæringens hovedavregning. Tor Johan er utdannet sosialøkonom fra Universitet i Oslo.

Per Erik Stokstad. Foto.

Per Erik Stokstad

Fagdirektør Finans Norge

Per Erik Stokstad er fagdirektør i Finans Norge. Han leder enheten for samfunnsøkonomi og finans. Han er videre daglig leder for Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) som er administrator for de norske pengemarkedsrentene Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate). Stokstad er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo og har lang erfaring fra ulike stillinger i Finans Norge, Sparebankforeningen og Norges Bank. 

Michael H. Cook. Foto.

Michael Hurum Cook

Senioranalytiker Finans Norge

Michael H. Cook er senioranalytiker i Finans Norges enhet for samfunnsøkonomi og finans. Arbeidsområde inkluderer blant annet makro, likviditetskrav og OMF. Han har utdannelse fra Handelshøyskolen BI med en Master of Science in Business and Economics. 

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer