Programposter

Gå til hovedinnhold
mars

Kapitaleffektivisering

15. mars 2018 kl 09.00 - 15.30 på Hotel Bristol, Oslo

Deltakeravgift: 4500 kroner inkl. lunsj.

Målgruppe: Banksjefer, styreledere og fagspesialister.

Hvordan sikre optimal kapitalstørrelse, og hvordan anvende kapitalen på best mulig måte? Finans Norge og Spama har i samarbeid med forelesere satt sammen en agenda som inspirerer til et målrettet arbeid med kapitalbruk i egen bank/finansinstitusjon.

Kapitaleffektivisering

Programposter

Hvordan sikre optimal kapitalstørrelse, og hvordan anvende kapitalen på best mulig måte? Finans Norge og Spama har i samarbeid med forelesere satt sammen en agenda som inspirerer til et målrettet arbeid med kapitalbruk i egen bank/finansinstitusjon.

Mens myndighetene er opptatt av å sikre soliditeten, må banken både bygge opp kapital og skaffe avkastning på den. Egenkapital er den mest kostbare kapitalformen. Det innebærer at det å optimalisere kapitalens størrelse, sammensetning og anvendelse blir en sentral utfordring. Hvilke virkemidler og verktøy har banken for å løse dilemmaene? Her gis konkrete tips.

Programposter:

 • Analyse av balansesammensetning og porteføljer 
  Vi deler erfaringer om hvordan mulige tiltak kan identifiseres, prioriteres og gjennomgår ulike kategorier av tiltak. Det legges vekt på virkningen av tiltakene i forhold til nåværende og fremtidige kapitalregler, samt betydningen for inntjening.

 • Prioritering i lys av kapitalbruk 
  Det vises hvorledes en riktigere kapitalbruk kan lede til gode løsninger som påvirker lønnsomhet over tid og hvordan det influerer planer og aktiviteter. Vi skisserer løsninger på konflikten mellom kortsiktige og langsiktige mål.

 • Tilrettelagte avlastningsforretninger 
  Ulike rammebetingelser og regulatoriske krav, samt forskjellig finansiell stilling gjør det aktuelt å vurdere avlastning mellom finansinstitusjoner, spesielt mellom bank og forsikring. Vi tar blant annet for oss forsikringer og garantistillelser, samt delvis overdragelse av porteføljer. Innenfor markedsrisiko kan mye oppnås ved inngåelse av motregningsavtaler, netting av posisjoner og av utestående beløp.

 • Endringer av produktegenskaper og produkttilbud 
  Det sees på hvordan finansinstitusjoner kan møter nye regler gjennom innovasjon og tilpasning av produkttilbudet. Utvikling av nye produkter som tar hensyn til kapitalreglenes begrensninger, f.eks. med hensyn til løpetid og varighet, vil være gode hjelpemidler i effektiviseringsarbeidet.

 • Organisering av kapitaleffektiviseringsarbeidet 
  Vi vil diskutere utfordringer i gjennomføring av arbeidet. En mer effektiv kapitalbruk vil påvirke virksomhetens styring. Gjennom nye arbeidsformer som vektlegger kapitalbruk, vil banken kunne få bedre grunnlag til å møte konkurransen.

 • Verktøy og metoder 
  Gjennom å ta del i erfaringer vil du få et grunnlag for å starte arbeidet mot en mer effektiv kapitalanvendelse, samt innsikt i konkrete verktøy og metoder som kan anvendes i arbeidet.