Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
mars

Kapitaleffektivisering

15. mars 2018 kl 09.00 - 15.30 på Hotel Bristol, Oslo

Deltakeravgift: 4500 kroner inkl. lunsj.

Målgruppe: Banksjefer, styreledere og fagspesialister.

Hvordan sikre optimal kapitalstørrelse, og hvordan anvende kapitalen på best mulig måte? Finans Norge og Spama har i samarbeid med forelesere satt sammen en agenda som inspirerer til et målrettet arbeid med kapitalbruk i egen bank/finansinstitusjon.

Kapitaleffektivisering

Foredragsholdere

Robert Backman. Foto.

Robert Backman

Managing Director ScandiCapital

Robert startet sin yrkeskarriere hos ABB Financial Services, hvorav han de 3 siste årene jobbet i USA. Etter 20 år innenfor industri gikk han over til banksiden og har hatt jobber innen HSBC, GE Capital og DNB Bank. I DNB fra 2006-2017 var han ansvarlig for strukturert finansiering for storkunder globalt, og med kapitaleffektivisering. Robert driver nå et konsulentselskap, og jobber med FinTech i firmaet Mitigram AB.

Morten Johannessen. Foto.

Morten Johannessen

Styreleder i SPAMA

Morten Johannessen har vært styreleder i SPAMA siden 2013 og styremedlem/nestleder i selskapet fra 2007. 31 år i DNB, hvorav 10 år som divisjonsdirektør med ansvar for stab og forretningsutvikling innen retail. Han har også nærmere 10 års erfaring fra industri og kompetanseutvikling. Fra 2013 til 2016 arbeidet han med kapitaleffektivisering i DNB. 

Halvdan Bakøy. Foto.

Halfdan Bakøy

Tidligere leder av DNBs prosjekt for kapitaleffektivisering

Halfdan Bakøy var regnskaps-/økonomi-/divisjonsdirektør i DnC/DnB/DNB NOR og DNB i perioden 1985-2012. Etter oppnådd ordinær pensjon i 2012 ble han bedt om å ta ledelsen av konsernets prosjekt for kapitaleffektivisering, som ble avsluttet i 2016.

Roar Hoff.Foto.

Roar Hoff

Divisjonsdirektør i DNB

Roar Hoff er siden 2012 divisjonsdirektør med ansvar for DNB konsernets ICAAP og gjenopprettingsplan. Han er utdannet siviløkonom med Høyere Avdelings Eksamen i finans fra NHH og er autorisert finansanalytiker. Hoff har arbeidet i DNB fra 1989. Han startet som aksjeanalytiker på bank og forsikring og var i en periode også analysesjef for aksjer i DNB Fonds. I perioden 1997 -2000 fungerte han som rådgiver for konsernledelsen vedrørende oppkjøp og fusjoner samt rammevilkår. Siden ledet Hoff  Risikoanalyse konsern som blant annet utviklet DNBs modell for økonomisk kapital og de såkalte IRB-modellene for kreditt.

Erik Johansen.Foto.

Erik Johansen

Direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge

Erik er utdannet Cand oecon ved Universitetet i Oslo og har tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole. Han har tidligere vært leder av økonomisk politisk avdeling i Sparebankforeningen og har også erfaring fra Nærings- og Handelsdepartementet og Finanstilsynet. 

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer