Program

Gå til hovedinnhold

Program

Registrering og lett frokostservering fra kl. 10.00-11.00

 • Torsdag 25. oktober

 • 11.00-11.10

  Velkommen! 

 • 11.10-12.10

  Den digitale fremtiden

  Jus og digitalisering
  Presentasjon om arbeid med jus og digitalisering i næringen. Hvilke arbeidsverktøy finnes, og hvilke digitale verktøy kan vi forvente i tiden fremover.

  Blockchain og krypto
  Paneldebatt/diskusjon om mulighetene ved blockchain-teknologien og hvilke juridiske utfordringer vi ev.har foran oss.

   

 • 12.10-13.00

  Retts- og nemndspraksis

  Bergsåker vil som tidligere gi en presentasjon av relevante rettsavgjørelser, samt praksis i finansklagenemnda bank.

 • 13.00-14.00

  Lunsj

 • 14.00-14.30

  Sparebankstiftelsene og veien videre

  Presentasjon fra Sparebankstiftelsen Hedemark om hvordan de har innrettet seg for å forvalte midlene mest effektivt.

 • 14.30-15.00

  Forbruker – aktuelle regelverksendringer

  Vi ser på EUs forbrukerpakke og Finanstilsynets forslag til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån, samt regler for markedsføring av kreditt. Evy Ann Hagen vil presentere de foreslåtte reglene i ny arvelov om utlevering av kontoutskrifter.

 • 15.00-15.15

  Kaffepause

 • 15.15-16.45

  Hvitvasking - Regulatorisk og praktiske utfordringer

  En gjennomgang av det regulatoriske arbeidet på hvitvaskingsområdet med fokus på ny hvitvaskingslov.
  Vi ser også nærmere på de praktiske utfordringerne knyttet til anti-hvitvaskingsarbeidet fra Nordea bank.

 • 19.00-19.30

  Velkomstdrink og underholdning i pianobaren 

 • 19.30-23.00

  Middag og mingel

 • Fredag 26. oktober

 • 09.00-10.30

  Personvern - utfordringer for bank og finans

  E-privacyforordningen vil erstatte blant annet dagens IKT-forskrift. Gjennomgang av hovedtrekkene i forordningen og status på implementering.

  Gjennomgang av Finans Norges bransjenormer, tankene bak, utfordringer, status, godkjennelsesprosessen, kommende veiledere etc.

 • 10.30-10.50

  Kaffepause

 • 10.50-11.45

  PSD2 - utviklingen det siste året

   

 • 11.45-12.00

  Kaffepause

 • 12.00-13.00

  Etikk i Finansnæringen

 • 13.00-14.00

  Lunsj - Takk for nå og vel hjem!