Program

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
oktober

Juskonferansen 2018

Tid: 25.-26. oktober Kl.10:30-14:00
Sted: Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4, Oslo

Konferanseprogram

Påmeldingen til konferansen er nå åpen.

Program

 • Torsdag 25. oktober

 • 10.30-11.00

  Registrering

 • 11.00-11.10

  Velkommen! 

 • 11.10-11.40

  Jus og digitalisering
  Presentasjon om arbeid med jus og digitalisering i næringen. Hvilke arbeidsverktøy finnes, og hvilke digitale verktøy kan vi forvente i tiden fremover.

 • 11.40-12.10

  Blockchain og krypto
  Paneldebatt/diskusjon om mulighetene ved blockchain-teknologien og hvilke juridiske utfordringer vi ev.har foran oss.

 • 12.10-13.00

  Retts- og nemndspraksis
  Bergsåker vil som tidligere gi en presentasjon av relevante rettsavgjørelser, samt praksis i finansklagenemnda bank.

 • 13.00-14.00

  Lunsj

 • 14.00-14.30

  Forbruker/Fin. aut.
  Vi ser bl.a. nærmere på de nye foreslåtte reglene i arveloven ifht. innsyn og utlevering av kontoutskrifter. 

 • 14.30-15.00

  Sparebankstiftelsene og veien videre.
  Presentasjon fra Sparebankstiftelsen Hedemark om hvordan de har innrettet seg for å forvalte midlene mest effektivt.

 • 15.00-15.15

  Kaffepause

 • 15.15-16.45

  Hvitvasking - Regulatorisk og praktiske utfordringer.
  En gjennomgang av det regulatoriske arbeidet på hvitvaskingsområdet med fokus på ny hvitvaskingslov.
  Vi ser også nærmere på de praktiske utfordringerne knyttet til anti-hvitvaskingsarbeidet fra Nordea bank.

 • 19.00-19.30

  Velkomstdrink og underholdning 

 • 19.30-22.30

  Middag

 • Fredag 26. oktober

 • 09.00-10.30

  Personvern
  Presentasjon av personvernforordningen med hovedvekt på utfordringer for bank og finans.


  E-privacyforordningen vil erstatte blant annet dagens IKT-forskrift. Gjennomgang av hovedtrekkene i forordningen og status på implementering.

  Gjennomgang av Finans Norges bransjenormer, tankene bak, utfordringer, status, godkjennelsesprosessen, kommende veiledere etc.

 • 10.30-10.50

  Kaffepause

 • 10.50-11.45

  PSD2/ Ny finansavtalelov

   

 • 11.45-12.00

  Kaffepause

 • 12.00-13.00

  Etikk i Finansnæringen

 • 13.00-14.00

  Lunsj - Takk for nå og vel hjem!