Christine Ask Ottesen

Gå til hovedinnhold
Christine Ask Ottesen

Christine Ask Ottesen

Direktør for personvern i Advokatfirmaet PwC

Christine har over 15 års erfaring med etterlevelse av nasjonalt og internasjonalt personvernregelverk i offentlig og privat sektor, både fra et tilsyns- og kontrollperspektiv og gjennom implementering av nytt personvernregelverk i en stor offentlig etat. Hun har videre vært oppnevnt personvernombud etter personopplysningsloven og norsk Data Protection Officer for flere store internasjonale organisasjoner Norge er medlem av.