Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

Henrik Syse

Henrik Syse

Filosof, forfatter og forsker

Henrik Syse har en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College (1991) og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo (1997). Han er seniorforsker i 50 % stilling ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor i 20 % stilling ved Bjørknes Høyskole. Utover det er han frilanser og foreleser og holder foredrag mange forskjellige steder. Syse har også skrevet og redigert en rekke faglige og populærvitenskapelige bøker og artikler på engelsk og norsk om etikk, filosofi, religion og krig.

Audun Moen

Audun Moen

Juridisk direktør i DNB

Audun Moen er juridisk direktør i DNB, og har over 15 års erfaring som konsernadvokat i DNB. Utdannet cand. Jur ved Universitetet i Oslo i 1999 og tidligere advokat i advokatfirmaet BAHR. Moen tror nye digitale løsninger vil effektivisere advokathverdagen og frigjøre tid advokatene kan bruke til mer verdiskapende rådgivning - tettere på oppdragsgiverne.     

Magnus Jones

Magnus Jones

Tax Technologist at EY

Magnus Jones is a Tax Technologist at the law firm of EY. In addition to being Nordic lead for the Tax Technology & Transformation group within all service lines of EY, he is also leading the Norwegian Blockchain group.

Trygve Bergsåker

Trygve Bergsåker

Professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Bergsåker leder Forbrukertvistutvalget og Finansklagenemnda Bank. Han har tidligere vært leder for Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester og avdelingen for personskader i Forsikringsskadenemnda. Han var videre medlem av Børsklagenemnden. Bergsåker er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, cand. jur ved Universitetet i Oslo, og han tok juridisk doktorgrad i 2008.

Charlotte Tvedt. Foto.

Charlotte Tvedt

Fagsjef Finans Norge

Charlotte Tvedt har vært fagsjef i juridisk enhet i Finans Norge siden 2011. Før hun begynte i Finans Norge, jobbet hun i Forbrukerombudet i 4 år bl.a. med fagområdet finansielle tjenester.

Hillevi Myhre

Hillevi Myhre

Partner i advokatfirmaet SANDS

Tidligere leder av Merchant Banking Law Norge i Nordea som er internjuristavdelingen til Nordeas Wholesale Bank divisjon inkl. Corporate & Investment Banking og Markets. Bred erfaring også fra selskapsrett og M&A, blant annet fra stilling som Advokat i Orkla ASA og før det flere år hos advokatfirmaet Thommessen i Oslo og Vinge i Stockholm.

Camilla Rieber Waldjac

Camilla Rieber Waldjac

Advokat, Nordea Bank Abp, filial i Norge

Camilla har lang erfaring som advokat ved Nordeas juridiske avdeling. De senere år har hun i all hovedsak bistått banken i dens AML og sanksjons arbeide. Hun har videre deltatt i flere utvalg i Finans Norge, og sitter for tiden i Fagutvalg for økonomisk kriminalitet og hvitvasking.

Ketil Ramberg

Ketil Sellæg Ramberg

Partner i advokatfirmaet SANDS

Ketil Sellæg Ramberg er partner ved SANDS kontor i Oslo og jobber med immaterielle rettigheter som opphavsrett, patent-, varemerke- og designrett. Herunder særlig opphavsrettslige spørsmål i tilknytning til lisensavtaler, platekontrakter, publishingavtaler og managementavtaler. Videre arbeider han med markedsføringsrett, medierett, personvern og telekom.

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Advokat i PWC

Daniel Næsse har bakgrunn som advokat i verdipapirforetak og et advokatfirma, samt fra stilling som juridisk fagansvarlig for en seksjon i Forsvarets Logistikkorganisasjon. I tillegg har han 15 års erfaring fra finansbransjen som megler/rådgiver og leder.

Christine Ask Ottesen

Christine Ask Ottesen

Direktør for personvern i Advokatfirmaet PwC

Christine har over 15 års erfaring med etterlevelse av nasjonalt og internasjonalt personvernregelverk i offentlig og privat sektor, både fra et tilsyns- og kontrollperspektiv og gjennom implementering av nytt personvernregelverk i en stor offentlig etat. Hun har videre vært oppnevnt personvernombud etter personopplysningsloven og norsk Data Protection Officer for flere store internasjonale organisasjoner Norge er medlem av.

Anne WJ Meyer-Larsen

Senioradvokat i advokatfirmaet PwC

Anne W J Meyer-Larsen er senioradvokat i Advokatfirmaet PwC, innenfor området personvern. Hun har over 10 års erfaring som konsernadvokat i et finanskonsern, hvor hun blant annet jobbet med virksomhetens implementering av personvernregelverket, og selskapskontroll i Riksrevisjonen. 

Tore Anstein Dobloug

Direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark

Direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, tidligere finansdirektør i nåværende SpareBank1 Østlandet. Variert erfaring fra finans, doktorgrad i økonomisk geografi fra Universitetet i Lund. 

Foto: Kjersti Gjesdahl

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Direktør for business resilience i Risk

Kjersti Aksnes Gjesdahl er direktør for business resilience i Risk. Hun har lang erfaring som advokat, med særlig fokus fra finansregulatoriske temaer, samt bred erfaring med rådgivning, management for hire-oppdrag samt ledelse innen finansiell sektor. Gjesdahl har jobbet 2 år i PwC, og deler sin erfaring som forretningsadvokat, som seniorrådgiver i Finanstilsynet og operativ erfaring fra roller som konsernadvokat, compliance-ansvarlig og CEO i verdipapirvirksomhet med sine kunder. Hun har en omfattende kjennskap til implementeringsprosjekter og virksomhetsstyring, risikostyring og compliancebehov.

Tom Staavi. Foto.

Tom Staavi

Informasjonsdirektør Finans Norge

Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Staavi var sentral i utgivelsen av Dine Penger fra 1991 til 2013, og blant annet ansvarlig redaktør i magasinet i mange år. Fra 2013-2015 var han økonomikommentator i VG. Staavi er utdannet diplomøkonom fra BI. 

Evy Ann Hagen. Foto.

Evy Ann Hagen

Direktør finansjuridisk enhet, Finans Norge

Evy Ann Hagen er direktør i finansjuridisk enhet i Finans Norge. Hun har jobbet i Finans Norge siden 2013 i bank- og kapitalmarkedsavdelingen. Evy Ann er advokat og har tidligere jobbet bl.a. i DNB og Finansklagenemnda. 

Foto: Ida L. S. Mo

Ida Louise Skaurum Mo

Juridisk direktør KLP

Ida Louise Skaurum Mo er juridisk direktør i KLP og leder av juridisk hovedutvalg i Finans Norge. Hun er advokat og har jobbet som juridisk direktør i KLP de siste ti årene. Ida er udannet Cand. Jur fra Universitet i Oslo og Bedriftsøkonom fra NHH. Hun har tidligere jobbet i advokatfirmaet Thommessen og som juridisk utreder i Høyesterett.

Foto: Carl Flock

Carl Flock

Juridisk direktør i Finans Norge

Carl Flock er juridisk direktør i Finans Norge hvor han har vært siden 2007. Han arbeider primært med spørsmål knyttet til rammelovgivningen på finansområdet. Carl er advokat og har tidligere arbeidet i bl.a. Finanstilsynet,  EFTA-sekretariatet i Brussel og som dommerfullmektig.

Kontaktperson

  • Kjersti Prestårhus

    Seniorkonsulent

    23 28 43 40

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer