Program

Gå til hovedinnhold

Program

Vi tar forbehold om ev. endringer i programmet.

Ordstyrer: Atle Roaldsøy, Finans Norge

 • Torsdag 8. november

 • 10.00-10.30

  Velkommen til årets Hvitvaskingskonferanse

  Finansnæringens rolle i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering

   

 • 10.30-10.45

  Kaffepause

 • 10.45-11.30

  Finansdepartementet

  Et område i stadig endring: Særlig om nytt hvitvaskingsregelverk og EUs femte hvitvaskingsdirektiv. 

 • 11.30-12.00

  ØKOKRIM - Enheten for Finansiell Etterretning (EFE)
  Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, rapporteringspliktens sentrale betydning

 • 12.00-13.00

  Lunsj

 • 13.00-13.45

  ØKOKRIM - Enheten for Finansiell Etterretning (EFE)
  Fra MT-rapport (mistenkelig transaksjon) til straffesak

 • 13.45-14.15

  Finanstilsynet
  Ny hvitvaskingslov – Informasjonsdeling, sanksjoner

 • 14.15-14.45

  Kaffepause

 • 14.45-15.30

  Parallelle sesjoner del 1 - husk å melde deg på i påmeldingsskjemaet

  Sesjon A:
  Finanstilsynet – tilsynspraksis bank og forsikring (Sal: Dronningsal)

  Sesjon B:
  Virksomhetsinnrettet risikovurdering – nye krav (Sal: Sundvolden Hall)

  Sesjon C:
  Bankran – slik skjer det i 2018 (sal: Kino Sundvolden)

 • 15.45-16.30

  Parallelle sesjoner del 2 - husk å melde deg på i påmeldingsskjemaet

  Sesjon A:
  OP Orlov – Kriminalitet i det digitale rom (Sal: Dronningsal)

  Sesjon B:
  Saker, skadeforsikring (Sal: Kino Sundvolden)

  Sesjon C:
  Rapport Direkte og indirekte eierskap - reelle rettighetshavere – praktisk  tilnærming (Sal: Sundvolden hall)

 • 16.45-17.30

  Smaksprøver fra «Grøftekanten»
  Vi inviterer til nettverksbygging og mingel med smaksprøver på lokal mat og drikke.
  Sted: foajeen utenfor plenumssalen.

 • 19.30-23.00

  Aperitiff og festmiddag i Sundvolden Hall.

 • Fredag 9. november

 • 09.00-09.30

  Regjeringens arbeid mot arbeidslivskriminalitet (hvitvasking og korrupsjon)

 • 09.30-10.15

  Kriminelle nettverk fôres med skattekroner

 • 10.15-10.45

  Pause (utsjekk)

 • 10.45-11.30

  European Commission
  Supra National Risk Assessment

   

 • 11.30-11.45

  Kaffepause

 • 11.45-12.30

  Northern Ireland experiences in countering terrorist financing

   

 • 12.30-13.00

  Etikk: Er det egentlig vår sak? Filosofiske refleksjoner og utfordringer 

   

 • 13.00-14.00

  Lunsj

 • 14.00

  Takk for nå og vel hjem!