Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

Turid Grotmoll

Turid Grotmoll

Adm. direktør SpareBank 1 Forsikring og styreleder i Finans Norge

Turid Grotmoll begynte i SpareBank 1 i 2004, og ble adm. direktør for SpareBank 1 Forsikring i 2012 og etter hvert også konsernsjef i SpareBank 1 Gruppen. Finans Norges nye styreleder har utdannelse som ingeniør, lærer og en master fra BI, og jobbet lenge i NRK og Telenor før hun kom til finansbransjen.

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge og Aschehoug Forlag.  I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Thor Kleppen Sættem

Statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet (H)

Thor Kleppen Sættem er statssekretær for justis-, beredskaps- og innvandringsministeren (H). Han har vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet siden 20. desember 2016. Han kom fra en stilling som statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. I perioden 2004–2013 arbeidet han for Høyres sekretariat på Stortinget. Han har også vært byrådssekretær for finans i Oslo kommune og næringspolitisk rådgiver i NHO. Sættem har hatt ulike verv i Møre og Romsdal Høyre og Unge Høyre, blant annet leder i Møre og Romsdal Unge Høyre og vararepresentant til Stortinget for Møre & Romsdal. Sættem er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Marianne Irgens. Foto.

Marianne Irgens

Avdelingsdirektør Finansdepartementet

Marianne Irgens er avdelingsdirektør i finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet. Irgens leder  juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv. Seksjonen har bl.a. ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene i Norge, regelverk knyttet til finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring), eiendomsmegling og hvitvasking. Irgens var fagdirektør i departementet fra 2006-2016. Hun har en master i jus fra Universitetet i Oslo.

Foto: Brynildsen

Tobias Brynildsen

Rådgiver Finansdepartementet

Tobias Brynildsen er rådgiver i Finansdepartementet, der han arbeider med bl.a. hvitvaskingsregelverket. Han er medlem av Norges delegasjon til Financial Action Task Force (FATF), og har også erfaring som sekretær for Hvitvaskingslovutvalget ved utarbeidelsen av NOU 2016: 27.

Foto: Skjelstad

Geir Skjelstad

Utreder, Eika Forsikring

Geir Skjelstad er utdannet som politi, og har over 40 års erfaring med arbeid relatert til bedrageri. Han har arbeidet innenfor bank/finans og forsikring i 30 år, hvorav siste 10 årene som utreder i Eika Forsikring. Medlem i FKF og NSR.

 

Foto: Karlsen

Åsmund Karlsen

Seniorutreder Tryg Forsikring

Utdannet politi og Bedriftsøkonom. Har jobbet med økonomiske etterforskning i politiet, 16 år som utreder i Gjensidige, nesten 4 år for Spesialenheten for politisaker, og de siste 6 årene som utreder i Tryg Forsikring.  Har jobbet med hvitvasking innenfor forsikring siden 1994.

Foto: Pedro B. Congosto

Pedro Burgos Congosto

Seconded National Expert, European Commission

Pedro is an economist and join the Bank of Spain (Spanish Central Bank and prudential supervisor) in 1992 in the Supervision Directorate. He was working as Banking examiner in prudential supervision for 17 years, and at the same time he was teaching accounting in Carlos III University in Madrid for 7 years. After that, in 2009, he moved to the Spanish FIU and his job there was to conduct inspections to obliged entities under the Spanish AML&CFT Law, mainly banks and other financial institutions but also non-financial firms as real estate companies, jewellery firms, auction companies, or Casinos. Further he joined the European Commission in January 2018 as Seconded National Expert in DG Justice, in the Financial Crime Unit, and one of his duties there is to conduct the Supra National Risk Assessment for 2019.

Foto: Haukaas

Einar Haakaas

Forfatter og tidligere journalist

Einar Haakaas er forfatter og tidligere journalist i Aftenposten. Der arbeidet han bl.a. med en rekke såkalte gravesaker knyttet til økonomisk kriminalitet, alene og sammen med kolleger. Haakaas har skrevet boken «Svindel uten grenser», om drosjesvindelen i Oslo. I fjor kom boka «Svartmaling – kriminelle bygger Norge» ut, som handler om kriminelle nettverk i norsk byggebransje. Han er utdannet journalist ved Norsk Journalisthøgskole i Oslo og har en cand.mag.-grad fra Universitetet i Oslo.

Foto: Erik Mostue

Erik Moestue

Politiadvokat KRIPOS

Moestue har arbeidet i påtalemyndigheten i mange år, siden 2000 hovedsakelig med datakriminalitet. Flere saker gjelder angrep på etablerte betalingsordninger og utbytte overføres dels i nye virtuelle kryptovalutaer. Oppklaring av denne type kriminalitet forutsetter et godt samarbeid med det private næringsliv og innebærer ofte omfattende internasjonalt etterforskning.

Foto: Johannessen

Geir David Johannessen

Spesialrådgiver, Finanstilsynet

Geir David Johannessen er spesialrådgiver i Seksjon for forsikringstilsyn, har lang erfaring fra forsikringsnæringen, og har nå jobbet ti år i Finanstilsynet. I tillegg til stedlig tilsyn og oppfølging av forsikringsforetak og forsikringsformidlere har han et særlig fagansvar for hvitvasking og terrorfinansiering på forsikringsområdet.

Foto: Irene J.

Irene Støback Johansen

Tilsynsrådgiver, Finanstilsynet

Irene Støback Johansen er tilsynsrådgiver i Seksjon for banktilsyn, har lang erfaring fra finansnæringen, og har nå jobbet mer enn ti år i Finanstilsynet. I tillegg til stedlig tilsyn og oppfølging av banker og andre finansforetak har hun et særlig fagansvar for hvitvasking og terrorfinansiering, samt operasjonell risiko generelt.

Foto: Nina P.

Nina Prestårhus Bjærke

Spesialetterforsker, ØKOKRIM

Nina Prestårhus Bjærke har vært ansatt som spesialetterforsker på ØKOKRIM siden 1999, og har de siste 10 årene arbeidet med analyse av mistenkelige transaksjoner og metodeutvikling på Enheten for finansiell etterretning. Hun deltar også i samarbeidsorganer for hvitvaskingsenhetene i EU.

Foto:Klingenberg

Merete Klingenberg

Politioverbetjent ØKOKRIM

Merete Klingenberg er teamleder for analysetemaet ved Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM. Hun har vært ansatt på Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM siden 2006, er politiutdannet og har bred erfaring fra analyse, etterforskning og etterretning.

R. Georgsen

Ragnhild Georgsen

Advokat og Chief Compliance Officer i Fana Sparebank.

Ragnhild Georgsen har et særlig ansvar for oppfølging av hvitvaskingsregelverket i banken. Ragnhild jobbet tidligere som advokat i Deloitte Advokatfirma og har bred erfaring fra forebygging av hvitvasking og korrupsjon både nasjonalt og internasjonalt. Ragnhild er forfatter av rapporten «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» - utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom Tax Justice Network - Norge, Finans Norge, Norsk Øko-Forum og Revisorforeningen

Foto: Rørholt

Kristine Frivold Rørholt

Senioradvokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Kristine Frivold Rørholt er senioradvokat i advokatfirmaet Wikborg Rein. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder, med hovedfokus på finansregulatoriske temaer. Rørholt har bakgrunn fra Finansdepartementet, Høyesterett og Oslo tingrett. Hun har særlig innsikt til spørsmål knyttet til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, både gjennom å ha hatt ansvar for dette regelverket i Finansdepartementet og gjennom rollen som sekretær for lovutvalget som utredet implementering av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Hun har også tidligere arbeidet med bl.a. lov- og forskriftsarbeid for verdipapirfond.

Flagg the UK

Michael Farrelly

Northern Ireland Police Service

Serving Police Detective with over 25 years’ experience in a variety of roles with the Police Service of Northern Ireland. Extensive knowledge of criminal and terrorist investigation’s, specializing in Financial Investigation

Morten Tandle. Foto.

Morten Tandle

Daglig leder Nordic Financial CERT

Morten Tandle er daglig leder for Nordic Financial CERT. Dette er finansnæringens brannkorps mot internettkriminalitet på nordisk basis. Tandle har vært leder for norsk FinansCERT siden 2013. I 2017 ble det besluttet å utvide til et nordisk samarbeid, Nordic Financial CERT. Han har lang erfaring med IT og informasjonssikkerhet, inkludert operativ krise- og hendelseshåndtering fra bank/finans.

Svein Arild Damslora. Foto.

Sven Arild Damslora

Førstestatsadvokat ØKOKRIM

Sven Arild Damslora er førstestatsadvokat og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. EFE er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Enhetens primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Ole Jørgen Karlsen. Foto.

Ole-Jørgen Karlsen

Seksjonssjef Finanstilsynet

Ole-Jørgen Karlsen er seksjonssjef i Finanstilsynet. Han leder seksjon for forvaltning og kriseberedskap. Seksjonen koordinerer bl.a. Finanstilsynets arbeid for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering.

Foto: Sigrid K. Jacobsen

Sigrid Klæboe Jacobsen

Daglig leder i Tax Justice Network, Norge

Sigrid Klæboe Jacobsen har over flere år jobbet for å synliggjøre konsekvensene av skjult eierskap og utarbeide forslag til mer åpenhet. Hun er medforfatter av rapportene «Skjulte eiere – konsekvenser av skjult eierskap og hvordan Norge kan bidra til mer åpenhet» (2014, TJN – Norge) og «Åpent eierskap – forslag til utforming av det nye norske registeret over egentlige eiere» (2015, TJN Norge, Finans Norge og IKT-Norge). TJN Norge og Norsk Øko-forum var initiativtaker til prosjektet som ledet frem til rapporten «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere», et prosjekt støttet av Revisorforeningen og Finans Norge. Rapporten lanseres i endelig versjon under Hvitvaskingskonferansen 2018.

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy arbeider med spørsmål som gjelder økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge, finansjuridisk enhet. Før det var han fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Henrik Syse

Henrik Syse

Filosof, forfatter og forsker

Henrik Syse har en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College (1991) og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo (1997). Han er seniorforsker i 50 % stilling ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor i 20 % stilling ved Bjørknes Høyskole. Utover det er han frilanser og foreleser og holder foredrag mange forskjellige steder. Syse har også skrevet og redigert en rekke faglige og populærvitenskapelige bøker og artikler på engelsk og norsk om etikk, filosofi, religion og krig.

Kontaktperson

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer