David Baum

Gå til hovedinnhold
David Baum. Foto.

David Baum

CEO og Co-founder, Monner

David har 18 års erfaring fra teknologi- og management consulting, systemutvikling, kundeopplevelse og strategi.  Som leder innen teknologi og management consulting, og som strategisk rådgiver i digitale forretningsmodeller har han spilt en nøkkelrolle i etablering av en lang rekke virksomheter og  tjenester innen bank, verdipapirmarkedet, forsikring og e-handel. Han er serieentreprenør og var med å grunnlegge selskaper som Kantega og Signicat. David er Co-founder Monner, Norges første regulerte plattform inn finansiell crowdfunding, og leder selskapet.