Catharina Nes

Gå til hovedinnhold
Catharina Nes

Catharina Nes

fagdirektør Datatilsynet

Catharina Nes er fagdirektør i Datatilsynet. Der har hun ansvar for å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet. Nes arbeider særlig med problemstillinger knyttet til stordatanalyse, kunstig intelligens og profilering. Catharina Nes har tidligere arbeidet i Europakommisjonen i Brussel og Utenriksdepartementet. Hun er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bergen. Nes er også fast spaltist om teknologitrender i Dagens Næringsliv.