Program

Gå til hovedinnhold

Program

Ordstyrer: Haddy N'Jie

 • 09.00

  INNENFOR // UTENFOR

  Styreleders årstale

  TILLIT // MISTILLIT

  Innenfor-utenfor

  Trust and Distrust

  Den nordiske velferdsmodellen

  Panel:

 • 10.30

  Pause

 • 10.55

  TILSLAG // AVSLAG 

  Oljefondet: Avkastning, risiko og rollen som ansvarlig forvalter

  Fra flukt til finansiering

  Big data og forsikring

  Samtale

  Det kreative skiftet, gründerhus som vindu mot fremtiden. Hvordan bygge sterkere sikkerhetsnett for gründere og frilansere?

  Finansiell inkludering

  Panel

 • 12.15

  Lunsj

 • 13.15

  MENNESKE // MASKIN

  Bør vi gjøre alt vi kan gjøre - eller har vi egentlig ikke noe valg?

  Folk først. Alle roper om disrupsjon og roboter, men det er de som løser folks problemer som kommer til å lykkes

  Lokal skaperevne, global konkurransekraft
  Menneske + maskin = sant hos Ekornes

  Maskin, menneske og muligheter

  Panel

  ARBEIDSLIV // UTENFORSKAP

  Arbeidsliv og utenforskap i et samfunnsøkonomisk perspektiv

  Full sysselsetting også i fremtiden? Hva kan vi gjøre?

  Digialt utenforskap

  Digitalisering og kompetanse i finansnæringen - debatt

  Arbeidsliv og kompetanse - hva kan arbeidsgiverne bidra med?

 • 15.15

  Avslutning