Pål Adrian Hellman

Gå til hovedinnhold
Pål Adrian Hellman. Foto.

Pål Adrian Hellman

forbundsleder Finansforbundet

Pål Adrian Hellman har vært forbundsleder i Finansforbundet siden mars 2013. Han har vært medlem av forbundsstyret siden 2010. Han er medlem av YS’ hovedstyre og leder for YS’ sektor finans. Han er videre visepresident i Nordic Financial Unions (NFU) og norsk representant i Social Dialogue Insurance i Europa (mellom arbeidstakerorg, arbeidsgiverorg og EU-kommisjonen). Han er tidligere tillitsvalgt og hovedverneombud i Nordea.