Kalle Moene

Gå til hovedinnhold
Kalle Moene. Foto.

Kalle Moene

professor Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo

Karl Ove «Kalle» Moene er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hans viktigste arbeidsfelt har vært fordelingsspørsmål og sammenlikning av økonomiske institusjoner, særlig i arbeidsmarkedet. Moene leder et forskningsarbeid som skal analysere sammenhengene mellom sosial organisering (særlig på arbeidsmarkedet), økonomisk utvikling og fordeling av velstanden. Dette prosjektet refereres ofte til som forskning på «den nordiske modellen». I 2011 ble han tildelt Norges forskningsråds formidlingspris for sin «evne til å forklare komplekse økonomiske spørsmål på en forståelig måte.»  Samme år ble han tildelt Akademikerprisen. I 2016 ble han tildelt forskningsutmerkelsen «Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning». Moene skriver jevnlig kronikker i Dagens Næringsliv.