Henrik Syse

Gå til hovedinnhold
Henrik Syse. Foto.

Henrik Syse

filosof, forfatter og forsker

Henrik Syse er filosof, forfatter, foredragsholder og forsker.
Han har en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College (1991) og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo (1997). Han er seniorforsker i 50 % stilling ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor i 20 % stilling ved Bjørknes Høyskole. Utover det er han frilanser og foreleser og foredrar mange forskjellige steder.

Fra 2005 til 2007 var Henrik leder av eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM). I denne kapasitet – og som rådgiver for NBIM videre i 2008 og 2009 – var han sentral i arbeidet med implementeringen av de etiske retningslinjene i Oljefondet. Han er ellers medredaktør i tidsskriftet Journal of Military Ethics, og han var i egenskap av det også tilsatt som førsteamanuensis II ved Forsvarets Høgskole fra 2009 til 2013. Henrik har skrevet og redigert en rekke faglige og populærvitenskapelige bøker og artikler på engelsk og norsk om etikk, filosofi, religion og krig.