Egil Matsen

Gå til hovedinnhold
Egil Matsen. Foto.

Egil Matsen

visesentralbanksjef

Egil Matsen tiltrådte som visesentralbanksjef i Norges Bank 1. januar 2016 for et tidsrom på inntil seks år. Han er andre nestleder i hovedstyret. Matsen har et særlig ansvar for oppfølging av Norges Bank Investment Managements saker til hovedstyret. Han leder to underutvalg for styret: Eierskapsutvalget og Risiko- og investeringsutvalget. Matsen har vært medlem av hovedstyret i Norges Bank siden 2012 og varamedlem siden 2010. Matsen har tidligere vært professor i samfunnsøkonomi og instituttleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har en PhD i økonomi fra Norges Handelshøyskole. Han har hatt flere opphold ved internasjonale universiteter, sist ved Harvard University i 2013-2014.