Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

Svein Flåtten. Foto.

Svein Flåtten

Statssekretær

Svein Flåtten er statssekretær ved Statsministerens kontor. Har var stortingsrepresentant for Vestfold fra 2001 til 2017. Fra 2013 til 2017 var han Høyres fraksjonsleder i Stortingets finanskomite.

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge og Aschehoug Forlag.  I desember 2017 fikk han i oppdrag av Nordisk Ministerråd å lede arbeidet med en utredning om tilgangen på risikokapital for bedrifter i oppstartsfasen i Norden. I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Odda Arild Grefstad. Foto.

Odd Arild Grefstad

konsernsjef Storebrand og styreleder Finans Norge

Odd Arild Grefstad er konsernsjef i Storebrand og styreleder i Finans Norge. Han har arbeidet i Storebrand siden 1994 og vært medlem av konsernledelsen siden 2002. Grefstad var finansdirektør fra 2002 til 2011, og administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring AS fra 2011 til han ble konstituert som konsernsjef 1. juni 2012.

Rufus Gifford. Foto.

Rufus Gifford

former US Ambassador to Denmark and Finance Director of the Obama campaign

Rufus Gifford served as United States Ambassador to the Kingdom of Denmark from August 2013 - January 2017. As Ambassador, his personal mission was to transform a historically great relationship to meet the challenges of the future by engaging Danes – especially younger Danes – on bilateral and global issues. Determined to modernize diplomacy and build back trust in institutions, Gifford pursued a never-before-seen public diplomacy strategy, allowing cameras to document his life and his work. The award-winning documentary series titled “I am the Ambassador” was bought by Netflix and iTunes and is currently being aired on television in over 10 countries. CNN called him the “anti-Trump”, the Wall Street Journal deemed him a “viral sensation”, and The Atlantic called him a “rock star”. Gifford was knighted by the Queen of Denmark in January 2017.

Following graduation from Brown University in 1996, Ambassador Gifford left his native Massachusetts to pursue a career in the entertainment industry.  In 2004, at the age of 29, Ambassador Gifford took the bold step to leave the entertainment industry and enter the world of politics.  Two months into an unpaid internship on John Kerry’s Presidential Campaign, Ambassador Gifford was hired as the Deputy Finance Director for the Western States based in Los Angeles.

Following the 2004 election, Ambassador Gifford started his own political consultancy business and worked for numerous U.S. Senators and California politicians before meeting then-Senator Barack Obama in January 2007.  He worked on President Obama’s 2008 presidential race in California and moved to Washington, DC following Obama’s historic election.  There he took the fundraising reins of the Democratic National Committee in 2009 as Finance Director.  At the start of the 2012 election, Ambassador Gifford moved to Chicago to help launch the re-election campaign of the President.  He served as a Senior Staff member and Finance Director of the campaign – ultimately responsible for its more than billion dollar budget.

Kalle Moene. Foto.

Kalle Moene

professor Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo

Karl Ove «Kalle» Moene er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hans viktigste arbeidsfelt har vært fordelingsspørsmål og sammenlikning av økonomiske institusjoner, særlig i arbeidsmarkedet. Moene leder et forskningsarbeid som skal analysere sammenhengene mellom sosial organisering (særlig på arbeidsmarkedet), økonomisk utvikling og fordeling av velstanden. Dette prosjektet refereres ofte til som forskning på «den nordiske modellen». I 2011 ble han tildelt Norges forskningsråds formidlingspris for sin «evne til å forklare komplekse økonomiske spørsmål på en forståelig måte.»  Samme år ble han tildelt Akademikerprisen. I 2016 ble han tildelt forskningsutmerkelsen «Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning». Moene skriver jevnlig kronikker i Dagens Næringsliv.

Christl Kvam. Foto.

Christl Kvam

statssekretær Arbeids- og sosialdepartementet

Christl Kvam er statssekretær (H) i Arbeids- og sosialdepartementet. Hun var fylkesmann i Oppland fra 1. februar 2015 til hun i januar 2016 ble utnevnt til statssekretær. I 2015 var hun leder av regjeringens ekspertutvalg for karriereveilledning. Kvam var leder av fagforbundet Akademikerne fra 2002-2008. Hun har videre erfaring erfaring som regiondirektør i NHO Innlandet, personalsjef i Gudbrandsdalens Uldvarefabruk og Lillehammer kunnskapspark. Kvam er utdannet sykepleier på Ullevål sykepleierhøgskole og siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. 

Haddy N'Jie. Foto.

Haddy N’jie

konferansier og artist

Haddy N’jie er en erfaren konferansier og artist. Hun har i utgangspunktet bakgrunn som journalist, både som skribent og reporter, men er for de fleste i dag kjent gjennom flere av landets aller største TV-produksjoner. Hun har ledet den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest i 2010. Flere år har hun ledet Idrettsgallaen og TV-aksjonen,  Hun har gitt ut hele tre album som soloartist, satt opp to helaftens show med artistkollektivet Queendom og turnert med Rikskonsertene.

Anne-Kari Bratten. Foto.

Anne-Kari Bratten

adm. direktør Spekter

Anne-Kari Bratten har vært administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter siden 2013. Hun har vært ansatt i Spekter siden 2001 og var fra 2008 viseadministrerende direktør i foreningen. Før hun begynte i Spekter har hun blant annet jobbet som organisasjonsdirektør i Jernbaneverket og personal- og organisasjonssjef i NSB Bane. Bratten er utdannet ved Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole. 

Vibeke Hammer Madsen. Foto.

Vibeke Hammer Madsen

adm. direktør Virke

Vibeke Hammer Madsen har vært administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke siden september 2002. Madsen kom fra PA Consulting Group, som partner og ansvarlig for området ”People, Organisation & Change”, som inkluderte strategiutvikling, omstilling, synergi- og kostnadseffektivisering av virksomheter i Norden og utenfor. Før dette var Madsen direktør i Statoil Marketing med ansvar for Business Support for Europa, samt ansvarlig for en rekke omstillingsprosjekter.

Madsen er styreleder i Virke Forsikring AS og Virke Eiendom. Hun er styremedlem i VG AS, Storebrand og EuroCommerce. 

Pål Adrian Hellman. Foto.

Pål Adrian Hellman

forbundsleder Finansforbundet

Pål Adrian Hellman har vært forbundsleder i Finansforbundet siden mars 2013. Han har vært medlem av forbundsstyret siden 2010. Han er medlem av YS’ hovedstyre og leder for YS’ sektor finans. Han er videre visepresident i Nordic Financial Unions (NFU) og norsk representant i Social Dialogue Insurance i Europa (mellom arbeidstakerorg, arbeidsgiverorg og EU-kommisjonen). Han er tidligere tillitsvalgt og hovedverneombud i Nordea. 

Benedicte Fasmer. Foto.

Benedicte Schilbred Fasmer

konserndirektør bedriftsmarked DNB

Benedicte Schilbred Fasmer er konserndirektør for Bedriftsmarked i DNB, Norges største bank. Hun er ansvarlig for virksomheten innen SMB-segmentet i Norge i tillegg til finansieringsprodukter og -tjenester innen blant annet leasing og factoring i Sverige og Danmark i tillegg til Norge.

Benedicte har blant annet vært leder for kapitalmarkedsvirksomheten i Sparebanken Vest og finansdirektør i Rieber & Søn og har totalt mer enn 25 års erfaring fra finanssektoren fra selskaper som Citibank International, Paal Wilson Management og Pareto Securities. Før hun startet i DNB i 2015 jobbet hun i Argentum, en kapitalforvalter som spesialiserer seg på investeringer i private equity-fond på vegne av norske myndigheter og private investorer. Benedicte har også omfattende erfaring fra styrearbeid i både private og offentlige virksomheter samt virksomheter som Oslo Børs (styreleder), Export Credit Norway, Sevan Drilling og Norwegian Air Shuttle.

Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. 

Hanne Nordgård.Foto.

Hanne J. Nordgaard

adm. direktør Helgeland sparebank

Hanne J. Nordgaard har vært adm. direktør i Helgeland sparebank siden 2017. Hun var konsern- og regiondirektør i SpareBank1 Nord Norge i 2008-2017 og direktør i SHMIL fra 2004-2007. Hun har videre bl.a. bakgrunn fra Helgeland bilruter/gods og Storebrand Liv. Hun har styreerfaring fra flere selskaper og bransjer. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH, hovedprogrammet til NNL og coaching høgskolen i Telemark.

Camilla Tepfers.Foto.

Camilla AC Tepfers

partner inFuture

Camilla AC Tepfers er partner og gründer i rådgivnings- og analyseselskapet inFuture. Hun har jobbet med fremtidsstudier og tjenesteinnovasjon de siste 18 årene. I 2001 etablerte hun innovasjonssatsingen i DNB. Hun var sentral i arbeidet med den digitale transformasjonen i konsernet, frem til hun var med å opprette inFuture i 2008.

Hun har skrevet en rekke bøker. Hun skrev for eksempel den første, norske boken om e-handel i 1997. I 2001 skrev hun boken Konsumentkrigen. Den handlet blant annet om sosiale media, lenge før Facebook hadde fått sin første bruker.

Simen Markussen. Foto.

Simen Markussen

seniorforsker Frischsenteret

Simen Markussen er seniorforsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. I tillegg til å forske på arbeidslivsspørsmål er han også en ivrig debattant, bl.a. som spaltist i Dagens Næringsliv og Tidsskriftet Velferd. Han er leder av ekspertutvalget som regjeringen satte ned om etter- og videreutdanning som skal gjennomgå tilbud og etterspørsel for fremtidens arbeidsliv.

Victor Norman. Foto.

Victor Norman

tidligere statsråd og professor emeritus ved NHH

Victor Norman er en av Norges mest profilerte samfunnsøkonomer, nå professor emeritus ved Norges handelshøyskole. Han var arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen i 2001–2004. Han har tidligere bl.a. vært rektor og professor ved Norges Handelshøyskole. 

Henrik Syse. Foto.

Henrik Syse

filosof, forfatter og forsker

Henrik Syse er filosof, forfatter, foredragsholder og forsker.
Han har en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College (1991) og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo (1997). Han er seniorforsker i 50 % stilling ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor i 20 % stilling ved Bjørknes Høyskole. Utover det er han frilanser og foreleser og foredrar mange forskjellige steder.

Fra 2005 til 2007 var Henrik leder av eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM). I denne kapasitet – og som rådgiver for NBIM videre i 2008 og 2009 – var han sentral i arbeidet med implementeringen av de etiske retningslinjene i Oljefondet. Han er ellers medredaktør i tidsskriftet Journal of Military Ethics, og han var i egenskap av det også tilsatt som førsteamanuensis II ved Forsvarets Høgskole fra 2009 til 2013. Henrik har skrevet og redigert en rekke faglige og populærvitenskapelige bøker og artikler på engelsk og norsk om etikk, filosofi, religion og krig. 

Lisbeth Nærø. Foto.

Lisbeth K. Nærø

adm. direktør Fana Sparebank

Nærø har vært admimistrende direktør i Fana Sparebank siden april 2014. Hun kom da fra stillingen som konsernsjef i Tide ASA, og har mange års erfaring fra lederstillinger innen finans og transportsektoren. Hun har bl.a. vært administrerende direktør i BN Bank ASA, konserndirektør i SpareBank1 SR-Bank, BNR/Fjord Line AS og Sparebanken Vest.

Nærø er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en MBA fra University of Central Florida, samt tilleggsutdannelse fra det juridiske fakultetet i Bergen og Harvard Business School. Hun har også betydelig erfaring fra styreposisjoner, og er for tiden blant annet styreleder i Bergen Næringsråd og nestleder i styret i Marine Harvest ASA. 

Øystein Fauske. Foto.

Øystein Vikingsen Fauske

Direktør for digitalisering og HR Ekornes ASA

Øystein Vikingsen Fauske er konserndirektør for HR og Digitalisering i Ekornes ASA og er en del av selskapets konsernledelse. Han har vært i Ekornes siden april 2016. Øystein har tidligere erfaring fra det internasjonale konsulentselskapet Sopra Steria der han sist var COO for selskapets rådgivingsdivisjon i Skandinavia. Han har over 10 års konsulenterfaring innen digitalisering og organisasjonsutvikling fra ulike virksomheter i både offentlig og privat sektor. Han er utdannet sivilingeniør innen Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU med en tilleggsutdannelse fra Harvard Business School

Ekornes er den største møbelprodusenten i Norden og eier bl.a. merkenavnene Ekornes® Collection, Stressless®, Svane® og IMG. Produksjonen foregår i fem fabrikkanlegg i Norge, ett fabrikkanlegg i USA og tre i Asia. Produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper i utvalgte markeder. I 2016 hadde Ekornes-konsernet en omsetning på 3,14 milliarder kroner og 2 146 ansatte.

Jostein Magussen.Foto.

Jostein Magnussen

gründer Netlife Design

Jostein er jærbu og en av gründerne i Netlife. I 17 år har han jobbet med å tilpasse digitale tjenester til hvordan folk tenker. Han er kjent for å kalle en spade for en spade og kommer sikkert til å gi finansnæringen noen små spark på leggen.

John-Mikal Størdal. Foto.

John-Mikal Størdal

adm. direktør Forsvarets forskningsinstitutt

John-Mikal Størdal er administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han er Master of Science i aeronautics og astronautics fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, og sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Fagområdene hans er systemprosjektering, navigasjon, undervannskrigføring og kamp- og ildledningssystemer.

Størdal har arbeidet ved FFI siden 1989. Han har lang og solid erfaring både som forsker, forskningssjef og avdelingssjef ved ulike FFI-avdelinger, i tillegg til forskningsopphold ved MIT i USA. I 2009 gjennomførte Størdal sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Siden 2012 har han vært Norges representant i EDA R&T Steering Board og i NATO Science and Technology Board (STB). Størdal var stabssjef ved FFI i tre år før han ble administrerende direktør i 2012.

Geir Bergskaug. Foto.

Geir Bergskaug

adm. direktør Sparebanken Sør

Geir Bergskaug har vært administrerende direktør i Sparebanken Sør fra 1. november 2010. Han har tidligere erfaring fra Gjensidige som direktør og konserndirektør (1999-2010). Han har videre vært styreleder i Gjensidige Bank (2008-2010), banksjef/direktør i DnB NOR (1988-1999). Bergskaug er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har tilleggsutdannelse fra Harvard Business School i Boston - GMP, INSEAD Fontainebleau Frankrike - MBA.

Kristin Halvorsen. Foto.

Kristin Halvorsen

direktør CICERO

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.
Kristin Halvorsen ble fast representant på Stortinget ved valget i 1989 og var partileder i SV fra 1997 til 2012. Hun var i perioden 1989 til 2005 medlem av Stortingets Finanskomite, Kontroll- og konstitusjonskomite og Utenrikskomite. Hun var også parlamentarisk leder for SV fra 1997 til 2005. I 2002 mottok Halvorsen Kommunikasjonsprisen fra Norsk Kommunikasjonsforening. Halvorsen har gitt ut to bøker: Gjennomslag (2012) sammen med Lilla Sølhusvik og Rett fra hjertet (2004) sammen med Ingolf Håkon Teigene.

Anniken Fjelberg

Anniken Fjelberg

grunnlegger av gründerhuset 657

Anniken Fjelberg var i 2012 med å stifte 657, Norges største coworking space for kreative næringer. 657 tilbyr et sted å jobbe, samarbeide og innovere for frilansere, entreprenører og bedrifter. Anniken er selv seriegründer og har bakgrunn fra design, markedsføring og ledelse. I 2013 var hun også med å starte Superblaise og UT, to kommunikasjonsbyråer lokalisert på 657. Hun foredrar innenfor sine spesialområder merkevarebygging, kommunikasjonsstrategi og kreative prosesser.

Espen Opedal.Foto.

Espen Opedal

Country Manager Norway & SVP Private area i Tryg Forsikring

Espen Opedal er landesjef i Tryg Norge, i tillegg leder han privatområdet i den norske forretningen. Han har vært 12 år i Tryg konsernet i ulike roller i Norge og Danmark. Opedal sitter i hovedstyret i Finans Norge og er styremedlem i Norske Tog og Finance Innovation.

Jostein Dalland. Foto.

Jostein Dalland

konserndirektør digital forretningsutvikling Storebrand

Jostein Chr. Dalland inngår i Storebrands konsernledelse med ansvar for området digital forretningsutvikling. Han har hatt denne stillingen siden november 2016. Jostein Dalland ble ansatt som markedsdirektør i Storebrand i 2011. Han har tidligere erfaring bl.a. som assisterende kategoridirektør i Orkla Foods og salgs- og markedsdirektør i Aker Biomarine ASA. Han har jobbet som administrerende direktør i det børsnoterte selskapet Natural ASA og har vært adm.dir. i innovasjonsselskapet Inven2

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon

direktør Datatilsynet

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden 2010.  Thon var forbrukerombud i perioden 2000 til 2010. Han har også bl.a. erfaring som politisk rådgiver i Justisdepartementet. Han er utdannet jurist fra Universitet i Oslo.

Aiman Shaqura.Foto.

Aiman Shaqura

gründer og initiativtaker til Give a Job

Aiman Shaqura er født som flyktning i Libanon, gått fra å være serieflyktning i 10 år, innom 12 land til å bli en seriegründer med base på Toten. I dag er han siviløkonom og sosial- entrepreneur med nasjonalt fokus på ‘next practice’ innenfor inkludering og forvaltning av de nye ressursene i Norge. Konseptet Give a Job hjelper nyankomne flyktninger ut i arbeid, og inkubatoren Charge utvikler mangfoldige startups sammen med norsk næringsliv. Prosjektene opplever internasjonal interesse av blant annet FN og Europarådet.

Egil Matsen. Foto.

Egil Matsen

visesentralbanksjef

Egil Matsen tiltrådte som visesentralbanksjef i Norges Bank 1. januar 2016 for et tidsrom på inntil seks år. Han er andre nestleder i hovedstyret. Matsen har et særlig ansvar for oppfølging av Norges Bank Investment Managements saker til hovedstyret. Han leder to underutvalg for styret: Eierskapsutvalget og Risiko- og investeringsutvalget. Matsen har vært medlem av hovedstyret i Norges Bank siden 2012 og varamedlem siden 2010. Matsen har tidligere vært professor i samfunnsøkonomi og instituttleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har en PhD i økonomi fra Norges Handelshøyskole. Han har hatt flere opphold ved internasjonale universiteter, sist ved Harvard University i 2013-2014.

Kristin Clemet. Foto.

Kristin Clemet

daglig leder Civita

Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001 – 2005 og viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister (1989 -1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989-1993). Hun har også vært redaktør i Tidens Tegn, politisk rådgiver i Industridepartementet (1981-83), gruppesekretær i Stortinget, byrådssekretær i Oslo kommune og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (1985-86). Kristin er utdannet siviløkonom fra NHH.

Snorre Storset. Foto.

Snorre Storset

adm. direktør Nordea Bank Norge

Snorre Storset er adm. direktør for Nordea Bank Norge. Han sitter også i konsernledelsen i Nordea med ansvar for spare- og investeringsområde, Wealth Management. Han kom inn i konsernledelsen i november 2015, og han overtok som Norgessjef 14. januar 2016. Tidligere har han hatt lederposisjoner i Storebrand, Handelsbanken og Nordea Liv. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Storset tar over som sjef i Nordea Norge med umiddelbar virkning, og som leder for Wealth Management fra 1. februar. Han har vært ansatt i Nordea siden 2010, og har blant annet ledet Nordea Liv og Pensjon. Siden november 2015

Christian Chramer. Foto.

Christian Chramer

Direktør NHO

Christian Chramer er områdedirektør for medlem og region i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Han har tidligere vært regiondirektør og kommunikasjonsdirektør i NHO. Chramer er tidligere offiser i Hæren, fiskeriutsending i Sørøst-Asia og kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

Kontaktperson for Finansnæringens dag

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer