Velkommen

Gå til hovedinnhold
november

Finans Norges kapitalkravseminar 2018

Tid: 22. november kl. 10.00-14.30
Sted: Oslo kongressenter, auditoriet, Youngs gate 21, Oslo

Registrering og kaffe fra kl. 09.30

Deltakeravgift: 2700 kr

Finans Norges kapitalkravseminar 2018

Velkommen

Finans Norge inviterer til seminar om sentrale endringer i kapitalkravsregelverket. Endringstakten er fortsatt stor på dette feltet, og vi har satt sammen et faglig interessant program. Seminaret retter seg mot banksjefer og fagspesialister som ønsker å holde seg oppdatert på utviklingen innenfor kapitalkravsregelverket.

Les mer om programmet her!

Om konferanseprogrammet

Det har gått ti år siden finanskrisen, men bankenes regulatoriske rammevilkår er fortsatt i endring. Som forberedelse til at EUs kapitalkravsregler snart skal inntas i EØS-avtalen, har Finanstilsynet foreslått viktige endringer i norsk regelverk. Nye, norske krisehåndteringsregler vil snart tre i kraft, med blant annet innføring av et minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld – MREL. Samtidig er EU-reglene for både kapitalkrav og kriseløsning i endring, og det pågår for tiden viktige politiske prosesser. Etter hvert skal også nye Basel-standarder for risikovektig – omtalt som Basel IV – inntas i EU-regelverket.

Den regulatoriske endringstakten er derfor fortsatt stor, og Finans Norge inviterer til kapitalkravseminar. Her vil både banksjefer og fagspesialister gis god anledning til å holde seg oppdatert.

 

Konferanseprogram