Program

Gå til hovedinnhold
november

Finans Norges kapitalkravseminar 2018

Tid: 22. november kl. 10.00-14.30
Sted: Oslo kongressenter, auditoriet, Youngs gate 21, Oslo

Registrering og kaffe fra kl. 09.30

Deltakeravgift: 2700 kr

Finans Norges kapitalkravseminar 2018

Program

Kaffe og registrering fra kl. 09.30-10.00

Ordstyrer: Erik Johansen, Finans Norge

 • 10.00-11.30

  Velkommen!

  Norske banker under EUs kapitalkravsregelverk – hva blir nytt ved EØS-tilpasningen og hva vil komme i årene fremover?

  Erfaringer med innretningen av kapitalkravsregelverket og syn på kommende regler

   

 • 11.30-12.15

  Lunsj

 • 12.15-13.15

  Regulatorisk overblikk

  • - Nye regler for styring og kontroll som følge av CRR/CRD IV-implementeringen i Norge
  • - Ny EBA retningslinje om governance
  • - Nye standarder for operasjonell risiko
  • - Pågående revisjon av sentrale regelverk i EU (RRM - Risk Reduction Measures)
  • - Nye EBA retningslinjer om pilar 2, outsourcing mv.
  • - Regler for gjenopprettingsplaner ihht. kriseløsningsregelverket

   

 • 13.15-13.40

  Kaffepause

 • 13.40-14.20

  Nye minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL)

   

 • 14.20-14.30

  Noen avsluttende betraktninger