Roar Hoff

Gå til hovedinnhold
Roar Hoff.Foto.

Roar Hoff

Divisjonsdirektør i DNB

Roar Hoff er siden 2012 divisjonsdirektør med ansvar for DNB konsernets ICAAP og gjenopprettingsplan. Han er utdannet siviløkonom med Høyere Avdelings Eksamen i finans fra NHH og er autorisert finansanalytiker. Hoff har arbeidet i DNB fra 1989. Han startet som aksjeanalytiker på bank og forsikring og var i en periode også analysesjef for aksjer i DNB Fonds. I perioden 1997 -2000 fungerte han som rådgiver for konsernledelsen vedrørende oppkjøp og fusjoner samt rammevilkår. Siden ledet Hoff  Risikoanalyse konsern som blant annet utviklet DNBs modell for økonomisk kapital og de såkalte IRB-modellene for kreditt.