Fagseminar om ny hvitvaskingslov 2018

Gå til hovedinnhold

Fagseminar om ny hvitvaskingslov 2018

I mai 2018 ble den nye hvitvaskingsloven vedtatt. Loven innebærer til dels nye og strengere krav til rapporteringspliktiges tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Finans Norge inviterer 13. september til et fagseminar som vil ta for seg de mest sentrale lovendringene. Vi vil se nærmere på en del praktiske spørsmål knyttet til etterlevelse av lovens krav. 

Seminaret vil bl.a. omhandle følgende tema:

  • De viktigste endringene i ny lov, herunder innføring av nytt sanksjonsregime.
  • Hvitvasking som operasjonell risiko.
  • Kravet til virksomhets innrettet risikovurdering og rutiner.
  • Reelle rettighetshavere - rapport “Direkte og indirekte eiere”.
  • Kundekontroll - etablering av kundeforhold til utledninger som har fått opphold i Norge.
  • Vilkår for utstedelse av BankID.
  • Finans Norges Q&A dokument – ofte stilte spørsmål.