Program

Gå til hovedinnhold

Program

 • 09.15-10.00

  Kaffe og registrering

 • 10.00-10.45

  Velkommen!

  Ny hvitvaskingslov - utvalgte temaer

 • 10.45-11.15

  Hvitvasking som operasjonell risiko

   

 • 11.15-11.30

  Kaffepause

 • 11.30-12.15

  Virksomhetsinnrettet risikovurdering – nye krav

 • 12.15-13.00

  Lunsj

 • 13.00-13.30

  Rapport «Direkte og indirekte eierskap» - noen sentrale temaer

   

 • 13.30-14.00

  Kundekontroll – veiledning etablering av kundeforhold til flyktninger

   

 • 14.00-14.20

  Kaffepause

 • 14.20-14.50

  BankID, vilkår for utstedelse

   

 • 14.50-15.30

  Q&A dokumentet – ofte stilte spørsmål om hvitvaskingsregelverket, praktisk etterlevelse 

 • 15.30

  Takk for nå og vel hjem!