Program

Gå til hovedinnhold

Program

 • 09.15-10.00

  Kaffe og registrering

 • 10.00-11.30

  Velkommen!

  Nytt i hvitvaskingsloven 2018 med forskrifter og aktuelle problemstillinger

 • 10.45-11.15

  Hvitvasking som operasjonell risiko

   

 • 11.30-11.50

  Kaffepause

 • 11.50-12.35

  Virksomhetsinnrettet risikovurdering 

 • 12.35-13.20

  Lunsj

 • 13.20-14.05

  Rapport «Direkte og indirekte eierskap» 

   

 • 13.30-14.00

  Kundekontroll – veiledning etablering av kundeforhold til flyktninger

   

 • 14.05-14.35

  Hvitvasking som operasjonell risiko

 • 14.50-15.30

  ØKOKRIM - Enheten for Finansiell Etterretning (EFE)
  Fra MT-rapport (mistenkelig transaksjon) til straffesak

   

 • 15.30

  Takk for nå og vel hjem!