Ragnhild Georgsen

Gå til hovedinnhold
R. Georgsen

Ragnhild Georgsen

Advokat og Chief Compliance Officer i Fana Sparebank.

Ragnhild Georgsen har et særlig ansvar for oppfølging av hvitvaskingsregelverket i banken. Ragnhild jobbet tidligere som advokat i Deloitte Advokatfirma og har bred erfaring fra forebygging av hvitvasking og korrupsjon både nasjonalt og internasjonalt. Ragnhild er forfatter av rapporten «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» - utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom Tax Justice Network - Norge, Finans Norge, Norsk Øko-Forum og Revisorforeningen