Lena Horne

Gå til hovedinnhold
Horne

Lena Horne

Seksjonsleder PM produkt, DNB

Lena Horne er seksjonsleder PM produkt i DNB. Hun har fagansvar antihvitvasking/ terrorfinansiering og fagansvar Fatca/CRS i PM. Hun er videre ansvarlig for GDPR prosjektet i PM og andre risikoprosjekter på tvers av FO. Hun har også ansvar for oppfølging av tilsyn, revisjon og compliance samt hendelser (risiko).