Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

R. Georgsen

Ragnhild Georgsen

Advokat og Chief Compliance Officer i Fana Sparebank.

Ragnhild Georgsen har et særlig ansvar for oppfølging av hvitvaskingsregelverket i banken. Ragnhild jobbet tidligere som advokat i Deloitte Advokatfirma og har bred erfaring fra forebygging av hvitvasking og korrupsjon både nasjonalt og internasjonalt. Ragnhild er forfatter av rapporten «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» - utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom Tax Justice Network - Norge, Finans Norge, Norsk Øko-Forum og Revisorforeningen

Ystenes

Anne Ystenes

Principal Advisor Bits AS

Anne Ystenes har arbeidet over 5 år med betalingsformidling og infrastruktur i Finans Norge og Bits. Hun har videre 19 års erfaring fra Sparebanken NOR/DNB konsernjuridisk, 5 år i adokatfirma Fred Stokvold og 5 år i Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Hun har mange års erfaring med betalingsformidling, BankID, hvitvaskingsregler mv. og har deltatt i fagutvalg BankID og leder fagråd juss. Hun har ansvar for regler om BankID og samarbeidsavtale mellom BankID Norge og Bits.

Horne

Lena Horne

Seksjonsleder PM produkt, DNB

Lena Horne er seksjonsleder PM produkt i DNB. Hun har fagansvar antihvitvasking/ terrorfinansiering og fagansvar Fatca/CRS i PM. Hun er videre ansvarlig for GDPR prosjektet i PM og andre risikoprosjekter på tvers av FO. Hun har også ansvar for oppfølging av tilsyn, revisjon og compliance samt hendelser (risiko).

Foto: Rørholt

Kristine Frivold Rørholt

Senioradvokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Kristine Frivold Rørholt er senioradvokat i advokatfirmaet Wikborg Rein. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder, med hovedfokus på finansregulatoriske temaer. Rørholt har bakgrunn fra Finansdepartementet, Høyesterett og Oslo tingrett. Hun har særlig innsikt til spørsmål knyttet til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, både gjennom å ha hatt ansvar for dette regelverket i Finansdepartementet og gjennom rollen som sekretær for lovutvalget som utredet implementering av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Hun har også tidligere arbeidet med bl.a. lov- og forskriftsarbeid for verdipapirfond.

Camilla Rieber Waldjac

Camilla Rieber Waldjac

Advokat, Nordea Bank Norge ASA

Camilla har lang erfaring som advokat ved Nordeas juridiske avdeling. De senere år har hun i all hovedsak bistått banken i dens AML og sanksjons arbeide. Hun har videre deltatt i flere utvalg i Finans Norge, og sitter for tiden i Fagutvalg for økonomisk kriminalitet og hvitvasking.

Foto:Meyn

Julie Namork Meyn

Juridisk rådgiver Finans Norge

Julie Namork Meyn har vært jurdisk rådgiver i finansjuridisk enhet i Finans Norge siden februar 2017, der hun jobber med fagfeltene hvitvasking og økonomisk kriminalitet. Hun har tidligere jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmet BAHR. Meyn var ferdig utdannet jurist fra UiB i 2014

Else Cathrine Lund

Else Cathrine Lund

Advokat/fagsjef Finans Norge

Else-Cahtrine Lund er fagsjef i finansjuridisk enhet i Finans Norge. Hun har bred erfaring fra hvitvaskingsområdet som hun jobber med til daglig. Hun har tidligere vært stabsjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og statsadvokat og leder for hvitvaskingsteamet i Økokrim. Else har videre erfaring fra advokatfirmaet SmedsrudStoltz AS og PwC.

Foto: Nina P.

Nina Prestårhus Bjærke

Spesialetterforsker, ØKOKRIM

Nina Prestårhus Bjærke har vært ansatt som spesialetterforsker på ØKOKRIM siden 1999, og har de siste 10 årene arbeidet med analyse av mistenkelige transaksjoner og metodeutvikling på Enheten for finansiell etterretning. Hun deltar også i samarbeidsorganer for hvitvaskingsenhetene i EU.

Foto:Klingenberg

Merete Klingenberg

Politioverbetjent ØKOKRIM

Merete Klingenberg er teamleder for analysetemaet ved Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM. Hun har vært ansatt på Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM siden 2006, er politiutdannet og har bred erfaring fra analyse, etterforskning og etterretning.

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy var før det fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Kontaktperson

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer