Velkommen!

Gå til hovedinnhold
september

Complianceseminaret 2018

Tid: 25. sept. kl. 14.00 til 26. sept.kl. 15:30
Sted: Scandic Holmenkollen Park, Kongeveien 26, 0787 Oslo

Registreringen starter kl. 12.30, og lunsj serveres mellom kl. 13.00-14.00

Complianceseminaret 2018

Velkommen!

Finans Norge inviterer 25. -26. september 2018 til sitt årlige complianceseminar i samarbeid med SPAMA. Seminaret er praktisk rettet og en viktig møteplass for complianceansvarlige.

Seminaret retter seg mot compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, men er også relevant for investeringsrådgivere, tilknyttede agenter og advokater som har interesse for området og arbeider med complianse mot finansmarkedet. 

Les mer om programmet her!

PROGRAM

Hovedtema for årets seminar er "felles utfordringer i det praktiske arbeidet med compliance", og målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk, samt å skape en god møteplass der deltakerne kan dele erfaringer og bygge nettverk.

NB! Vi gjør dere oppmerksomme på at dag 1 på seminaret  kun er åpent for påmelding fra medlemmer av Finans Norge. Ev. spørsmål rundt dette kan rettes til Liv Tove Bakken på tlf: 41853836

Tirsdag 25. september

Kl. 12.30-14.00  Registrering, kaffe og nettverksbygging
Kl. 13.00-14.00  Lunsj
Kl. 14.00-14.10  Velkommen!
Kl. 14.10-15.00  Rollefordeling og arbeidsfordeling mellom første-, andre- (operasjonell 
                             risikostyring og compliancefunksjonen) og tredjelinjen (internrevisjonen) i bank.
                              v/Are Jansrud, Chief Compliance Officer i Sparebanken Østlandet
Kl. 15.00-15.15  Kaffepause
Kl. 15.15-16.00  Compliancerollen i bank – utvikling til å omfatte etikk, bransjestandarder og nye
                              regelverk  - Hva bør rollen inneholde?
                              v/Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge
Kl. 16.00-17.00 
«Min complianceplan» - med kommentarer fra moderator, herunder om 
                              juridiske og praktiske utfordringer.
                              v/Torgeir Storberget, advokat og partner i FCG, og moderator Kjersti Trøbråten,
                              partner i Advokatfirmaet Wiersholm.
Kl. 17.00-17.15  Kaffepause
Kl. 17.15-18.00  Compliancerollen sett fra et lederperspektiv
                             
v/Lisbet Karin Nærø, administrerende direktør i Fana Sparebank
Kl. 19.30-23.00  Felles middag

 

Onsdag 26. september   

Kl. 08.30-09.00  Registrering, kaffe og nettverksbygging
Kl. 09.00-09.45  Velkommen!
                              Med helikopterblikk på den digitale fremtiden
                               v/Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge
Kl. 09.45-10.30  Nytt fra Finanstilsynet, herunder erfaringer fra stedlig tilsyn.
                             v/Gry Evensen Skallerud, seksjonssjef i Finanstilsynet
Kl. 10.30-10.50  Kaffepause
Kl. 10.50-11.30 
MiFID II – erfaringer med nytt regelverk så langt
                             
v/Liv Tove Bakken, juridisk fagsjef i Finans Norge, og Carl Flock , advokat og
                              juridisk direktør i Finans Norge
Kl. 11.30-12.15  Personvernforordningen - presentasjon av bransjestandard
                            
v/Nils Henrik Heen, advokat, Finans Norge
Kl. 12.15-13.15  Lunsj
Kl. 13.15-14.15  Regtech i utførelse av compliancearbeidet i bank
                            
Påfølgende panelsamtale: Digitalisering - OM lovverket henger med?
                            
Ansvar, frarådingsplikt, standardisert begrepsbruk m.m.
                            
v/Kjetil Kristensen, partner i EY og Kjersti Aksnes Gjesdahl, direktør i PwC
Kl. 14.15-15.00  Compliancerollen i prosjekter
                             
v/Kjersti Aksnes Gjesdal, advokat og direktør i PwC
Kl. 15.00             Takk for nå, og vel hjem!

 

For faglige spørsmål ta kontakt med:

Liv Tove Bakken
Juridisk fagsjef Finans Norge
Epost: liv.tove.bakken@finansnorge.no
Tlf: 41 85 38 36

Mer praktisk informasjon, priser og påmeldingsskjema finner du også på Spama.no