Erling Røed Larsen

Gå til hovedinnhold
Foto: Roed_larsen_BI

Erling Røed Larsen

Forskningssjef i Eiendomsverdi og professor II på Handelshøyskolen BI

Erling Røed Larsen er forskningssjef i Eiendomsverdi, professor II på Handelshøyskolen BI og seniorøkonom II i Formuesforvaltning. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra University of California, Berkeley og har publisert 16 forskningsartikler i internasjonale fagtidsskrifter. I perioden 2005-2011 skrev han den månedlige spalten “Signert” i Aftenposten. Nå skriver han spalten “Ukeslutt” i samme avis. Røed Larsen gløder for å popularisere samfunnsøkonomifaget, og har skrevet fire populærvitenskapelige bøker. Den første var “Alt du vil vite om samfunnsøkonomi – men aldri har våget å spørre om” i 2004 og den siste er “Penger”, som kom i 2012.