Du møter bl.a.

Gå til hovedinnhold

Du møter bl.a.

are_kalvo_komiker

Are Kalvø

Forfatter og komiker

Are Kalvø er forfatter, satiriker og en av de i landet som var tidligst ute som standup- komiker i 1990.
I tillegg til forfatterskapet har han lang erfaring fra scene, show og TV. Are Kalvøs første soloforestilling “Kalvø – ein time av livet ditt du aldri får tilbake” ble kåret til årets sceneforestilling under Komiprisen 2015.

Foto:Agnete Brun

Marit Eikemo

Norsk forfatter og kulturleder

Marit Eikemo har tidligere arbeidet som tidsskriftredaktør, festivalsjef for Litteratursymposiet i Odda, forlagsredaktør og er nå daglig leder for Cornerteatret i Bergen. Hun mottok Amalie Skram-prisen 2017 for sitt forfatterskap, og er festspeldikter på De nynorske festspela 2018.

Jon Nicolaisen. Foto.

Jon Nicolaisen

Visesentralbanksjef

Jon Nicolaisen tiltrådte som visesentralbanksjef i Norges Bank 1. april 2014 for et tidsrom av inntil 6 år. Han er første nestleder i hovedstyret i Norges Bank. Nicolaisen følger opp sentralbankvirksomheten, med særlig ansvar for bankens arbeid knyttet til finansiell stabilitet. Han har med unntak av noen års permisjon jobbet i Norges Bank siden 1995. Han har bl.a. vært direktør for stabsfunksjoner og direktør for Norges Banks pengepolitikk. Nicolaisen var før 1995 bl.a. i forskjellige stillinger i Finansdepartementet og OECD i Paris.

Baard Schumann. Foto.

Baard Schumann

Tidl. adm. direktør i Seelvaag Bolig

Baard Schumann kommer fra stillingen som administrerende direktør i Selvaag Bolig, der han var frem til 2018. Før dette var han bl.a. administrerende direktør i NCC Bolig, markedsdirektør i Peab Bolig og regionsjef i DnB Eiendom. Tidligere etablerte han flere radioselskap i Norge og Russland. I 2005 ble selskapet Power Hit Radio Norge AS, der Schumann var majoritetseier, solgt til JærRadioGruppen AS. Schumann er også styreleder og styremedlem i en rekke boligutviklingsselskaper.

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge, Flyktninghjelpen og Aschehoug Forlag.  I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Kristin Halvorsen. Foto.

Kristin Halvorsen

Direktør CICERO

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.
Kristin Halvorsen ble fast representant på Stortinget ved valget i 1989 og var partileder i SV fra 1997 til 2012. Hun var i perioden 1989 til 2005 medlem av Stortingets Finanskomite, Kontroll- og konstitusjonskomite og Utenrikskomite. Hun var også parlamentarisk leder for SV fra 1997 til 2005. I 2002 mottok Halvorsen Kommunikasjonsprisen fra Norsk Kommunikasjonsforening. Halvorsen har gitt ut to bøker: Gjennomslag (2012) sammen med Lilla Sølhusvik og Rett fra hjertet (2004) sammen med Ingolf Håkon Teigene.

Foto: Asheim

Henrik Asheim

Leder av Stortingets Finanskomitè (H)

Henrik Asheim (H) er leder av Stortingets Finanskomité. Han har vært Stortings-representant for Høyre siden 2013 og varamedlem fra 2009. Han var medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fra 2013-2017. Asheim var også Kunnskapsminister fra september til november i 2017.

Hanne Nordskog-Inger

Hanne Nordskog-Inger

Fagsjef Eiendom Norge

Hanne Nordskog-Inger jobber med bransjeopplæring i nytt regelverk og høringsprosesser til nye lover og forskrifter for bransjen, samt ansvarlig for foreningens eksamener, kurs og konferanser. Hun besvarer faglige spørsmål fra offentlige myndigheter og medlemmer i Eiendom Norge.

Harald Magnus Andreassen_foto

Harald Magnus Andreassen

Sjeføkonom SpareBank1 Markets

Harald Magnus Andreassen er spesialist i utvikling i økonomi og finansmarkeder, i Norge og internasjonalt. Han har i lang tid vært en av de mest profilerte makroøkonomene i Norge. Harald Magnus er utdannet samfunnsøkonom fra universitetet i Oslo, har arbeidet i Den norske Bankforening (nå Finans Norge), Econ og som sjeføkonom i Elcon, First Securities og i Swedbank.

Christian Vammervold Dreyer

Christian Vammervold Dreyer

Adm. direktør Eiendom Norge

Christian Vammervold Dreyer er administrerende direktør i Eiendom Norge og har vært det siden 2013. Dreyer satt i styret i Norges Eiendomsmeglerforbund fra 2004-2012, de siste fire årene som styreleder. Fra 2007-2012 var Dreyer administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling.  Han har siden 1996 jobbet aktivt i eiendomsmeglingsbransjen som eiendomsmegler, eier og kjededrift. Dreyer er utdannet ved Handelshøyskolen BI.

Geir Bergskaug. Foto.

Geir Bergskaug

Adm. direktør Sparebanken Sør

Geir Bergskaug har vært administrerende direktør i Sparebanken Sør fra 1. november 2010. Han har tidligere erfaring fra Gjensidige som direktør og konserndirektør (1999-2010). Han har videre vært styreleder i Gjensidige Bank (2008-2010), banksjef/direktør i DnB NOR (1988-1999). Bergskaug er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har tilleggsutdannelse fra Harvard Business School i Boston - GMP, INSEAD Fontainebleau Frankrike - MBA.

Frank Jullum_foto

Frank Jullum

Sjeføkonom i den Danske Bank

Frank Jullum er sjeføkonom i Danske Bank. Han har utdannelse fra Universitet i Oslo, har tidligere vært sjeføkonom i Danske Markets, og arbeidet som makroanalytiker i Nordea. Han har videre erfaring fra Finansdepartementet og Finanstilsynet.

Foto: Mari O. Mamre

Mari O. Mamre

PHD Stipendiat ved NMBU og seniorøkonom i NyAnalyse

Mari O. Mamre er leder for boliganalyse i NyAnalyse. Hun er samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Oslo/påbegynt phd., samt hospitant ved London School of Economics (LSE). Hun har spesialisert seg innen empirisk analyse og prognoser, ranking/benchmarking, makroøkonomi og boligmarkedet. Mamre har flere års erfaring med utredninger og analysearbeid for en rekke ulike oppdragsgivere fra offentlig og privat sektor. Tidligere erfaring fra bl.a. NHO og Økonomisk Institutt ved UiO. Hun har sittet i en rekke verv som i styret ved Universitetet i Oslo, rådsmedlem i Nasjonalt fagråd for Samfunnsøkonomi og vara til Oslo Bystyre. Mari sitter i DNs Boligpanel og holder presentasjoner og foredrag om boligmarked, regional utvikling og makroøkonomi på forespørsel.

Foto: Roed_larsen_BI

Erling Røed Larsen

Forskningssjef i Eiendomsverdi og professor II på Handelshøyskolen BI

Erling Røed Larsen er forskningssjef i Eiendomsverdi, professor II på Handelshøyskolen BI og seniorøkonom II i Formuesforvaltning. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra University of California, Berkeley og har publisert 16 forskningsartikler i internasjonale fagtidsskrifter. I perioden 2005-2011 skrev han den månedlige spalten “Signert” i Aftenposten. Nå skriver han spalten “Ukeslutt” i samme avis. Røed Larsen gløder for å popularisere samfunnsøkonomifaget, og har skrevet fire populærvitenskapelige bøker. Den første var “Alt du vil vite om samfunnsøkonomi – men aldri har våget å spørre om” i 2004 og den siste er “Penger”, som kom i 2012.

Nils Inge Brurberg:foto

Nils Inge Brurberg

Principal Advisor Bits

Nils Inge Brurberg er ansvarlig for DSOP. (Digital Samhandling Offentlig og Privat) Programmet, et unikt samarbeid mellom offentlig sektor (Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Politiet og NAV) og Finansnæringen for å digitalisere Norge. Brurberg var tidligere Produktsjef for BankID, bankenes felles elektronisk ID løsning. Nils Inge har mer enn 30 års erfaring innen området elektronisk ID, autentisering, IT Sikkerhet og IT revisjon. Han var også en av nøkkelfolkene i frem forhandlingen av avtale om BankID på Mobil mellom Banknæringen og Telecom næringen. Han er utdannet som IT Ingeniør.

Tom Staavi. Foto.

Tom Staavi

Informasjonsdirektør Finans Norge

Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Staavi var sentral i utgivelsen av Dine Penger fra 1991 til 2013, og blant annet ansvarlig redaktør i magasinet i mange år. Fra 2013-2015 var han økonomikommentator i VG. Staavi er utdannet diplomøkonom fra BI.

Erik Johansen. Foto.

Erik Johansen

Direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge

Erik Johansen er direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Han er utdannet Cand oecon ved Universitetet i Oslo og har tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole. Han har tidligere vært leder av økonomisk politisk avdeling i Sparebankforeningen og har også erfaring fra Nærings- og Handelsdepartementet og Finanstilsynet. 

oto: Svein Gjedrem

Svein Gjedrem

Tidligere finansråd og sentralbanksjef

Svein Gjedrem er formann for OECDs landhøringskomite. Det er første gang en nordmann har dette viktige vervet. Gjedrem har en lang karriere i Finansdepartementet og Norges Bank bak seg. Han var finansråd i to perioder (1995-98 og 2011-15) og sentralbanksjef i tolv år (1999-2010). Gjedrem ble ansatt i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet i 1979.

Foto: Lyngedal

Åsunn Lyngedal

Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Åsunn Lyngedal er Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hun har vært medlem av finanskomiteen siden 2017. Hun er utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø 1994 og arbeidet som kommuneadvokat i Narvik 2001–2006 og 2013–2014. Hun var daglig leder av Narvikregionens næringsforening 2006–2011. Fra 2011 til 2013 ledet hun Nord-Norges kontor i Brussel før hun 2014–2017 arbeidet som prosjektleder Narvik havn. 

Foto: Baltzersen

Morten Baltzersen

Finanstilsynsdirektør

Morten Baltzersen har vært finanstilsynsdirektør siden 2011. Baltzersen har jobbet flere år i Finansdepartementet. Han ledet Bank- og Kredittseksjonen i Økonomiavdelingen og arbeidet i Skatteøkonomisk avdeling. Fra 1994 jobbet han som spesialråd til Norges delegasjon til EU i Brüssel. I perioden 2000-2002 var han fagdirektør og leder av Markedsoperasjonsavdelingen i Norges Bank. Han gikk deretter til stillingen som ekspedisjonssjef i Finansdepartementets finansavdeling. Baltzersen er også styremedlem i Bankenes sikringsfond. Baltzersen er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.

Foto: Kaski

Kari Elisabeth Kaski

Stortingsrepresentant SV

Kari Elisabeth Kaski er Stortingsrepresentant for SV og medlem av finanskomiteen. Kaski var partisekretær i SV i 2015-17. Kaski har hatt ulike stillinger i ZERO, senest som nestleder. Hun har også vært sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Kontaktperson

  • Kjersti Prestårhus

    Seniorkonsulent

    23 28 43 40

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer