Program

Gå til hovedinnhold

Program

Registrering og kaffe fra kl. 09.00

Ordstyrer: Jan Digranes, Finans Norge

 • Torsdag 1. november

 • 10.00-11.35

  Perspektiver på betalingsformidling i Norge neste 10 år – hvordan vil DNB bidra

  Utfordringer i betalingssystemet

  Alt var bedre før - et analogt innlegg

  En nasjonal aktør i det globale landskapet

 • 11.55-12.15

  Kaffepause

 • 12.05-13.00

  Internasjonale digitale fenomen i Kina

   

 • 13.00-14.00

  Lunsj

 • 14.00-15.35

  Betalingsformidlingsmarkedet i endring

  Felles betalingsinfrastruktur i Norden?

  Norsk betalingsformidling i en global utvikling

  Nordmenns forhold til betaling. Innsikt og perspektiver fra handelen

  Betaling og kundeopplevelser- hvordan Elkjøp Nordic jobber med å optimere betaling for en bedre kundeopplevelse

   

 • 15.35-15.55

  Pause

 • 15.55-16.25

  Forbrukertrender og utfordringer på betalingsområdet

   

 • 19.00-19.30

  Aperitiff og mingel

 • 19.30-23.00

  Festmiddag og underholdning

 • Fredag 2. november

 • 09.00-10.15

  Alle roper om digitalisering, disrupsjon og roboter, men er det de som løser folks problemer som kommer til å lykkes? 

  Cybercrimetrusselen og aktuelle sikkerhetsspørsmål på betalingsområdet

  Et sikrere digitalisert Norge - cybersikkerhet sett fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 • 10.15-10.35

  Kaffepause

 • 10.35-11.55

  Framtidens cybercrime – innlegg fra sertifisert hacker

  Fintech og regulering

  Implementering av PSD2

  Samtale mellom Olav Johannessen, Liv Freihow og Eivind Gjemdal, daglig leder Bits

 • 11.55-12.15

  Kaffepause

 • 12.15-13.00

  Erfaringer med Apple Pay i ulike nordiske land

  Nasjonal betalingsinfrastruktur

  Norge er liten og verden er stor- trenger Norge en nasjonal betalingsinfrastruktur, og hvordan skal vi bygge og videreutvikle den?

 • 13.00-14.00

  Lunsj

 • 14.00

  Takk for nå og vel hjem!