Bente Hoff

Gå til hovedinnhold
Foto: Bente Hoff

Bente Hoff

NSM, avdelingsdirektør Cybersikkerhet(fung)

Bente Hoff er fungerende avdelingsdirektør for Nasjonalt cybersikkerhetssenter i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.  Hun har mer enn tjue års erfaring med digitalisering og IKT-sikkerhet  i både privat og offentlig sektor og er opptatt av at forretningsutvikling og sikkerhet er to sider av samme sak. Hun er sivilingeniør fra NTH og har en mastergrad i teknologiledelse.