Fremtidens finans – lansering av grønt veikart

Gå til hovedinnhold

Fremtidens finans – lansering av grønt veikart

Investeringer gir bærekraft, bærekraft gir investeringer. Klimaendringene gir både risiko og muligheter. På årets bærekraftkonferanse lanseres finansnæringens eget veikart for grønn konkurransekraft. Veikartet viser hvordan finansnæringen kan spille en nøkkelrolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn og hvordan næringen, myndigheter og andre aktører i samspill skal levere på dette.

Målgruppen for konferansen er representanter fra finansnæringen, politikere og myndigheter, miljøbevegelsen, næringslivet og akademia. Mer informasjon om programmet vil bli lagt ut i løpet av kort tid, men du kan allerede nå melde deg på konferansen!

Deltakeravgiften er kr. 1250.

Se konferanseprogrammet