Ola Elvestuen

Gå til hovedinnhold
Foto: Bjørn H.
Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister

Ola Elvestuen har vært klima- og miljøminister fra Venstre siden 17. januar 2018. Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.Ola Elvestuen ble første gang valgt inn i Oslo bystyre i 2003, og var leder av byutviklingskomiteen fra 2003-2011. I 2011-2013 var han byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Elvestuen var leder av Oslo Venstre fra 2000-2007 og har vært nestleder i Venstre siden 2008. I 2013 ble han valgt inn på Stortinget for Oslo, og gjenvalgt i 2017. Han har vært leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget siden 2013. Elvestuen er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagene sosialantropologi, statsvitenskap og historie. Han har et påbegynt hovedfag i historie og har gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole.