Velkommen!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
mai

Bankregulatorisk fagseminar

Tid: 30. mai kl. 1130-1600  
Sted: KS Agenda
, Haakon VIIs gt. 9, Oslo

 

Her får du med deg det siste innenfor regelverksutviklingen på bankområdet.

Velkommen!

Det er fortsatt høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsmessig risiko så vel som compliancerisiko.

To ganger i året gir sentrale medarbeidere på ulike fagområder i Finans Norge deg en oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene.

 

Målgruppen er styremedlemmer og banksjefer i mindre og mellomstore banker, samt medarbeidere innenfor områder som økonomi/regnskap, risikostyring, compliance og internrevisjon i bankene, samt andre som interesserer seg for bankenes rammebetingelser.

På konferansen får du høre mer om:

  • Hovedtrekk i den regulatoriske utviklingen
  • Krisehåndtering og sikringsordninger
  • Forslag til ny hvitvaskingslov
  • PSD2
  • Personvernforordningen (GDPR)
  • Ny finansavtalelov
  • Gjeldsinformasjonstjeneste
  • Boliglånsforskriften
  • EU-harmonisering av covered bonds regelverket – hva betyr det for det norske OMF-markedet?

Deltakeravgiften er satt til kr. 1950 inkl. lunsj.