Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy var før det fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Erik Johansen.Foto.

Erik Johansen

Direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge

Erik er utdannet Cand oecon ved Universitetet i Oslo og har tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole. Han har tidligere vært leder av økonomisk politisk avdeling i Sparebankforeningen og har også erfaring fra Nærings- og Handelsdepartementet og Finanstilsynet. 

Michael H. Cook. Foto.

Michael H. Cook

Senioranalytiker Finans Norge

Michael H. Cook er senioranalytiker i Finans Norges enhet for samfunnsøkonomi og finans. Arbeidsområde inkluderer blant annet makro, likviditetskrav og OMF. Han har utdannelse fra Handelshøyskolen BI med en Master of Science in Business and Economics. 

Charlotte Tvedt. Foto.

Charlotte Tvedt

Fagsjef Finans Norge

Charlotte Tvedt har vært fagsjef i juridisk enhet i Finans Norge siden 2011. Før hun begynte i Finans Norge, jobbet hun i Forbrukerombudet i 4 år bl.a. med fagområdet finansielle tjenester.

Nils Henrik Heen

Advokat Finans Norge

Nils Henrik Heen er advokat i Finans Norge. Han har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. 

Jan Digranes

Direktør Finans Norge

Jan Digranes er direktør for prosessområde betalingsformidling, digitalisering og sikringsordninger i Finans Norge. Han er stedfortredende forretningsfører i Bankenes Sikringsfond. Han har tidligere arbeidet i Sparebankforeningen, Statistisk sentralbyrå og Forsvaret. Jan er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Deler av utdannelsen er tatt ved Universitetet i Bergen. 

Are Jansrud

Chief Compliance Officer, SpareBank 1 Østlandet

Are Jansrud er Chief Compliance Officer i SpareBank 1 Østlandet. Han arbeidet som analysesjef bank og kapitalmarkedet I Finans Norge fra 2016 til 2017. Han har tidligere vært partner og leder for Financial services i KPMG i 9 år, der han blant annet arbeidet med rådgivningstjenster til norske finansforetak på det regulatoriske området. Før han begynte i KPMG arbeidet han til sammen 18 år i SpareBank 1 Østlandet (den gangen Sparebanken Hedmark), blant annet som finanssjef og økonomisjef.

Kontaktperson

  • Kjersti Prestårhus

    Seniorkonsulent

    23 28 43 40

    Send e-post