Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
november

Boligkonferansen 2017

7. november på Grand Hotel, Rococo-salen, Karl Johans gate 31, Oslo

Etter flere års oppgang i boligprisene har vi i 2017 fått et markert skifte. Vi opplever nå prisnedgang flere steder i landet, og omslaget er særlig markert i Oslo. Finans Norge og Eiendom Norge har samlet en rekke gode foredragsholdere på høstens viktigste boligkonferanse.

Foredragsholdere

Anders Røberg-Larsen. Foto.

Anders Røberg-Larsen

Byrådssekretær for Arbeiderpartiet i Oslo

Anders Røberg-Larsen er Arbeiderpartipolitiker og jobber som byrådssekretær i Oslo. Røberg-Larsen er også fraksjonsleder i byutviklingskomiteen i Oslo bystyre. Han studerte megling og konfliktløsning ved Københavns Universitet.

Baard Schumann. Foto.

Baard Schumann

Adm. direktør Selvaag Bolig

Baard Schumann har vært administrerende direktør i Selvaag Bolig siden 2008. Han har tidligere vært administrerende direktør i NCC Bolig, markedsdirektør i Peab Bolig og regionsjef i DnB Eiendom. Schumann er også styreleder og styremedlem i en rekke boligutviklingsselskaper. Schumann er utdannet ved Handelshøyskolen BI.

Christian Vammervold Dreyer

Christian Vammervold Dreyer

Adm. direktør Eiendom Norge

Christian Vammervold Dreyer er administrerende direktør i Eiendom Norge og har vært det siden 2013. Dreyer satt i styret i Norges Eiendomsmeglerforbund fra 2004-2012, de siste fire årene som styreleder. Fra 2007-2012 var Dreyer administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling.  Han har siden 1996 jobbet aktivt i eiendomsmeglingsbransjen som eiendomsmegler, eier og kjededrift. Dreyer er utdannet ved Handelshøyskolen BI.

Erik Johansen. Foto.

Erik Johansen

Direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge

Erik Johansen er direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Han er utdannet Cand oecon ved Universitetet i Oslo og har tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole. Han har tidligere vært leder av økonomisk politisk avdeling i Sparebankforeningen og har også erfaring fra Nærings- og Handelsdepartementet og Finanstilsynet. 

Grethe Wittenberg Meier. Foto.

Grethe Wittenberg Meier

Adm. direktør Privatmegleren

Grethe Wittenberg Meier er administrerende direktør for Privatmegleren og har vært det siden 2013. Hun er tidligere administrerende direktør for Terra Eiendomsmegling. Meier har sittet i styret i Eiendom Norge siden 2012, og innehar nå vervet som nestleder. Meier har også tidligere vært administrerende direktør i SATS, Spenst og Vita AS.         

Harald Gjøvaag. Foto.

Harald Gjøvaag

Utviklingssjef Selvaag Bolig

Harald Gjøvaag er utviklingssjef hos Selvaag Bolig ASA. Tidligere har han vært med på å stifte flere arkitektfirmaer, blant annet Alliance Arkitekter AS. Gjøvaag er utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøyskolen.

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge, Flyktninghjelpen og Aschehoug Forlag.  I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Jon Niklas Rønning. Foto.

Jon Niklas Rønning

Skuespiller og komiker

Jon Niklas Rønning er en norsk komiker og tekstforfatter. Mest kjent fra komikerduoen Bye & Rønning som har laget egne TV-humorserier på NRK1, radioprogrammer og helaftens sceneforestillinger. Rønning ga i 2009 ut sin første bok «Generasjon Facebook - eller: Da alle skulle bli noe i media» på Aschehoug forlag. Her publiserer han humortekster som har stått på trykk i aviser som VG, Dagbladet, Aftenposten, Adresseavisen og Bergens tidende. 

Kari Due-Andresen.Foto.

Kari Due-Andresen

Sjeføkonom i Handelsbanken

Kari har jobbet i Handelsbanken siden 2011. Hun har tidligere vært seniorrådgiver i Norges Bank innen makroøkonomisk og pengepolitisk analyse hvor hun blant annet har jobbet med Norges Banks modell for norsk økonomi og rentesetting. Hun har også erfaring som finansanalytiker i DNB Markets og forskningsassistent ved Økonomisk Institutt ved Universitet i Oslo (UiO). Hun har mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO og siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Kjell Kvarekvål. Foto.

Kjell Kvarekvål

Markeds- og kommunikasjonsdirektør JM Norge

Kjell Kvarekvål er markeds- og kommunikasjonsdirektør i JM Norge. Han har tidligere jobbet i Seniorbo, Norsk Hydro og Mobil Oil og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Kjersti Haugland. Foto.

Kjersti Haugland

Sjeføkonom DNB Markets

Kjersti Haugland er sjeføkonom i DNB Markets. Haugland har tidligere jobbet seks år som seniorøkonom i DNB Markets. Hun har også erfaring fra Norges Bank som seniorøkonom fra 2003-2010 og som assisterende direktør i enheten for politikk og analyse fra 1. januar 2016. Haugland har en master i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole. 

Marianne Tønnesen. Foto.

Marianne Tønnessen

Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå

Marianne Tønnessen, seniorrådgiver Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling. Marianne arbeider med befolkningsanalyser, og særlig med framskriving av den norske befolkningen. Marianne Tønnessen har master i samfunnsøkonomi og demografi.

Nejra Macic. Foto.

Nejra Macic

Markedsanalytiker og makroøkonom Prognosesenteret

Nejra Macic er markedsanalytiker og makroøkonom for Prognosesenteret. Hun arbeider med analyser av bygge- og anleggsmarkedene samt makroøkonomiske vurderinger. Hun han har jobbet for Prognosesenteret siden august 2014. Nejra er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

Pia Farstad von Hall. Foto.

Pia Farstad von Hall

Bystyremedlem for Høyre i Oslo

Pia Farstad von Hall er fraksjonsleder for Høyre i Byutviklingskomiteen i bystyret i Oslo 2015 – 2019. Pia Farstad von Hall var fraksjonsleder i Miljø- og samferdselskomiteen fra 2015 og er medlem av Høyres gruppestyre.Hun er også leder i Nordstrand Høyre (2014 - ).

Trond F. Mellingsæter. Foto.

Trond F. Mellingsæter

Country Manager Danske Bank

Trond F. Mellingsæter er Country Manager i Danske Bank i Norge. Mellingsæter har tidligere hatt flere stillinger i Danske Bank og Fokus Bank, bl.a. som CEO for Danske Bank i Norge og Global Head of Transaction Banking ved hovedkontoret Danske Bank i København. Han har også arbeidet som adm. direktør i Sarepta Energi og viseadm. direktør I Enova. Han er utdannet Cand. Polit ved Universitetet i Oslo og Master of Management ved BI.  

Øystein Dørum. Foto.

Øystein Dørum

Sjeføkonom NHO

Øystein Dørum er sjeføkonom i NHO. Han begynte i jobben 1. desember 2016, og kom da fra tilsvarende stilling i DNB Markets. Han har tidligere vært rådgiver og underdirektør i Finansdepartementet og seniorøkonom i Sparebanken NOR. Dørum er autorisert finansanalytiker, med embetseksamen i samfunnsøkonomi og mastergrad i statsvitenskap fra London School of Economics.

Øystein Olsen. Foto.

Øystein Olsen

Sentralbanksjef

Tiltrådte som sentralbanksjef i Norges Bank 1. januar 2011. Olsen var direktør i Statistisk Sentralbyrå fra 2005-2010. Han har lang erfaring fra økonomiavdelingen i Finansdepartementet, senest som ekspedisjonssjef fra 1999-2005. Han har videre lang erfaring fra forskningsavdelingen i SSB, bl.a. som forskningsdirektør fra 1996-1999. Han er utdannet Cand oecon fra Universitetet i Oslo.

Kontaktperson i Finans Norge

  • Kjersti Prestårhus

    Seniorkonsulent

    23 28 43 40

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer