Merethe Smith

Gå til hovedinnhold
Merete Smith. Foto.

Merethe Smith

Generalsekretær Advokatforeningen

Merete Smith har vært generalsekretær i Advokatforeningen siden 2003. Fra 1993-2003 arbeidet hun i Justisdepartementet i flere ulike embedsmannsstillinger. Hun har videre blant annet erfaring som advokatfullmektig i Wikborg Rein, dommerfullmektig i Asker og Bærum herredsrett og konstituert lagdommer i Borgating lagmannsrett. Smith er cand. Jur fra Universitetet i Oslo og Master of Laws fra Georgetown University med stipend fra Fulbright-programmet. Smith er også styreleder for Nationalteateret.